ویکی مرد اره ای

گروه‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
چهار اسب‌سوار .

چهار اسب‌سوار

چهار اسب‌سوار (Four Horsemen) گروهی از چهار شیطان قدرتمند هستند. این چهار فرد تنها شیاطینی هستند که بعد از بلعیده شدن توسط مرد اره برقی همچنان نام‌های شیطانی خود را به خاطر دارند، مثل شیطان سلاح هسته‌ای، شیطان هولوکاست و موارد دیگر. با این حال مشخص نیست که این خاطرات تا کجا گسترش می‌یابند: ماکیما، […]

شیطان‌های سلاح

شیطان‌های سلاح (The Weapon Devils) گروهی از ۷ شیطان است که قبلا به چهار اسب‌سوار خدمت می‌کردند. هر کدام از آن‌ها تجلی ترس از یک نوع سلاح خاص هستند. در حال حاضر هر یک از شیطان‌های سلاح با یک انسان ترکیب شده‌اند. تاریخچه اطلاعات زیادی در مورد شیاطین سلاح قبل از ترکیب شدن با انسان‌ها […]

دسته ویژه ۴ توکیو .

دسته ویژه ۴ توکیو

دسته ویژه ۴ توکیو (Tokyo Special Division 4) یک زیرشاخه ویژه در سازمان امنیت عمومی است که به عنوان یک واحد آزمایشی توسط ماکیما ایجاد شد، و بعدا تحت فرماندهی کاپیتان کیشیبه قرار گرفت. ترکیب این دسته با سایر تقسیمات دسته ها متفاوت است و شامل ماجین، شیطان دورگه و انسان می‌شود. بسیاری از اعضا […]

دسته ویژه ۵ توکیو .

دسته ویژه ۵ توکیو

دسته ویژه ۵ توکیو یک زیرشاخه ویژه از سازمان امنیت عمومی است که توسط ماکیما ایجاد شد و رهبری آن نیز بر عهده اوست. این دسته تنها متشکل از ماکیما و هیبریدهای شیطان سلاح است که قبلا برای او و سایر اعضای چهار اسب‌سوار کار کرده بودند تا شیطان اره برقی را بکشند. به این […]