بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ماجین

اشتراک‌گذاری

ماجین

Majin

ماجین - مرد اره ای

وابسته به

دولت، بخش خصوصی، شیطان‌ها

گونه

اجساد انسان تسخیر شده توسط شیاطین

ماجین (Majin به معنی «فرد شیطانی») یک شیطان است که جسد یک انسان را گرفته است.

شرح

ماجین‌ها اجساد انسانی هستند که توسط شیاطین تسخیر شده‌اند، زیرا این آخرین چاره آن‌ها برای زنده ماندن است. شیاطین پس از تبدیل شدن به یک شیطان، مقدار قابل توجهی از قدرت و توانایی فرا طبیعی خود را برای انجام قراردادها از دست می‌دهند. ماجین‌ها را با شکل‌های متفاوت سرشان می‌توان شناسایی کرد، مانند شاخ پاور، شکل کوسه بیم یا موهای پینگتسی.

ماجین‌ها همان شخصیت شیطانی را دارند که اجساد را تسخیر کرده‌اند. با این حال برخی از از آن‌ها بیشتر از سایرین مغز جسد اصلی را حفظ می‌کنند، که منجر به ترکیب شخصیت آن‌ها می‌شود. ماجین‌ها همچنین ممکن است عمدا تصمیم بگیرند که نیمی از مغز جسد اصلی را حفظ کنند تا با جامعه ترکیب شوند، مانند تسخیر آسا میتاکا توسط شیطان جنگ.

همچنین در مورد ماجین‌های دوشخصیتی، ویژگی متمایز سر شیطان تنها زمانی قابل مشاهده است که شخصیت شیطان کنترل بدن را در دست داشته باشد.

اگر یک ماجین بمیرد، شیطانی که بدن را در اختیار داشت وقتی در جهنم است تناسخ پیدا می‌کند. با این حال از آنجایی که بدنی که در اختیار داشته از بین رفته است، تمام خاطرات زندگی قبلی خود را از دست می‌دهد و در صورت داشتن جسد جدید، شخصیت جدیدی پیدا می‌کند.

توانایی‌ها

ماجین‌ها دارای توانایی های فرا طبیعی شیاطین مربوطه خود هستند اما میزان آن کمتر شده است. برخی از ماجین‌ها می‌توانند به طور موقت به شکل شیطانی اصلی خود تبدیل شوند. آن‌ها همچنین می‌توانند با مصرف خون سلامت خود را بازیابی کنند. با این حال آنها نمی‌توانند با شیاطین یا انسان‌ها قرارداد ببندند.

ماجین‌های شناخته شده

  • آکی هایاکاوا (شیطان تفنگ)
  • آسا میتاکا (شیطان جنگ)
  • بیم (شیطان کوسه)
  • کاسمو (شیطان کیهان)
  • گالگالی (شیطان خشونت)
  • لانگ (شیطان ناشناخته)
  • پینگتسی (شیطان ناشناخته)
  • پاور (شیطان خون)
  • تسوگیهاگی (شیطان ناشناخته)
صفحات دیگر