ویکی مرد اره ای

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیطان

اشتراک‌گذاری

شیطان‌ها

Devils

شیطان - مرد اره ای

وابسته به

گونه

موجودات فراطبیعی

شیطان‌ها یا اهریمن‌ها (Devils) نژادی از موجودات فراطبیعی در سراسر جهان هستند. آن‌ها از ترس بشریت تغذیه می‌کنند.

شرح

ریشه

شیاطین در جهنم به دنیا می‌آیند. همه شیاطین با یک «نام» متولد می‌شوند که با چیزی که هستند مرتبط است. هر نام برای شیطان منحصر به فرد است. (به عنوان مثال: شیطان تفنگ از تفنگ ساخته شده است و توانایی‌های مرتبط با اسلحه دارد). آن‌ها مظهر ترسی هستند که مرتبط به نام‌شان است، بنابراین تا زمانی که آن «نام» ترس را القا می‌کند، همان شیطان نیز تجسم پیدا می‌کند. شیاطینی که در جهنم می‌میرند دوباره در دنیای انسان ظاهر می‌شوند، و شیاطینی که در دنیای انسان می‌میرند دوباره در جهنم ظاهر می‌شوند، و این موضوع آن‌ها را جاودانه می‌کند. شیاطین نمی‌توانند هیچ خاطره‌ای از زندگی قبلی خود به یاد آورند. به گفته شیطان فرشته، او و دیگر شیاطین بخش ویژه ۴ همگی صدای غرش موتور شیطان اره برقی را قبل از مرگ در جهنم به یاد دارند.

روابط با گونه‌ها

به طور طبیعی اکثر شیاطین با توجه به نیازهای خود برای تغذیه از خون و ترس از انسان بسیار خصمانه عمل می‌کنند. با این حال برخی نسبتا دوستانه هستند و از راه‌های جایگزین تغذیه می‌کنند: برخی از شیاطین مانند شیطان روباه تصمیم می‌گیرند با انسان‌ها قرارداد ببندند و به انسان‌ها اجازه دهند تا بخشی از قدرت خود را در ازای یک قربانی قرض بگیرند. شیاطین دیگر صریحا تصمیم می‌گیرند که شکارچی شیطان شوند و به آن‌ها اجازه داده می‌شود تا در جامعه انسانی زندگی کنند و با پولی که به دست می آورند غذا بخرند. به‌عنوان یک دستورالعمل کلی، هرچه شیطان انسان‌تر به نظر برسد، رفتار دوستانه‌تری دارد. اما گفتنی است که شیاطین از حقوق بشر برخوردار نیستند و بنابراین اگر توسط انسان کشته شوند عواقب قانونی ندارد. به همین دلیل، برخی از شیاطین و شیاطین از ترس مردن مجبور به کمک به انسان‌ها می‌شوند و از روی اراده آزاد این کار را نمی‌کنند. شکارچیان شیطان گاهی اوقات شیاطین را دستگیر می‌کنند تا از آن‌ها برای قرارداد استفاده کنند.

دسته‌بندی شیطان‌ها

 • شیطان‌های معمولی
 • شیطان‌های اولیه
 • شیطان‌های تناسخ‌یافته
 • شیطان‌های بلعیده شده توسط شیطان اره برقی
 • ماجین‌ها
 • هیبریدها

تونایی‌ها

توانایی‌های عمومی

 • قدرت‌یافته از ترس
 • مصرف خون
 • ایجاد قرارداد
 • تسخیر جسد
 • تناسخ

توانایی‌های منحصر به فرد

شیاطین همچنین ممکن است دارای توانایی‌های فرا طبیعی دیگری باشند که با نام‌شان مرتبط است. شرایط و اثرات هر توانایی برای شیطان‌ها منحصر به فرد است. استفاده از این توانایی‌ها معمولا بخشی از خون آن‌ها را مصرف می‌کند. با وجود این که هر شیطان توانایی‌های خاص خود را دارد، ممکن است برخی توانایی‌های خاص بین شیاطین مشترک باشد. به گفته آکی، توانایی‌های شیطان با مرگ از بین می‌رود.

ضعف‌ها

 • احساسات مثبت: همانطور که ترس می‌تواند یک شیطان را قدرتمند کند، احساسات مثبت نیز می‌تواند یک شیطان را تضعیف کند. زمانی که گروهی از انسان‌ها عشق یا تحسین را در مورد یک شیطان توسعه دهند، احساسات آن‌ها شروع به خوردن قدرت‌شان می‌کند و آن‌ها ضعیف می‌شوند.
صفحات دیگر