بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیطان روباه

اشتراک‌گذاری

شیطان روباه

Fox Devil

شیطان روباه - مرد اره ای

ژاپنی

狐きつねの悪あく魔ま

نژاد

جنسیت

مونث

پیشه

شیطان وحشی (قبلا)

قرارداد با

چند شکارچی شیطان بی‌نام
هیروکازو آرای (قبلا)

شیطان روباه (Fox Devil) یک شیطان است که تجسم ترس از روباه‌ها است.

شخصیت

شیطان روباه هیچ احساس متناقضی در مورد کشتن و خوردن شیاطین دیگر ندارد. او مشتاقانه از آکی هایاکاوا اجازه گرفت تا سر شیطان زالو را ببلعد.

شیطان روباه با انسان‌ها دوست است و به بسیاری از شکارچیان شیطان اجازه می‌دهد تا با او قرارداد ببندند. با این حال امکان احضار سرش را فقط به افرادی می‌دهد که سطح بالایی از خود نشان باشند.

این شیطان ظاهرا از طعم هیبریدهایی مانند کاتانا من و رزه متنفر است. او پس از خوردن اولی آن را هیولا خطاب کرد و شاکی شد، و بعد از چشیدن مزه دومی تصمیم به ترک محل گرفت.

تاریخچه

شیطان روباه در مقطعی ساکن کیوتو شد و قراردادی را با آکی هایاکاوا، هیروکازو آرای و چند شکارچی شیطان دیگر بست.

توانایی‌ها

شیطان روباه
احضار شدن شیطان روباه توسط آکی برای حمله به کاتانا من

شیطان روباه به عنوان یک شیطان، دارای تمام توانایی‌های استاندارد یک شیطان مانند بستن قرارداد با انسان‌ها است. شیطان روباه با آکی هایاکاوا، نومو، ناکامورا، هیروکازو آرای و چندین شکارچی شیطان دیگر قرارداد بسته است. با وجود اینکه او ظاهرا رابطه خوبی با بشریت دارد و با وجود بستن چندین قرارداد با همچنان بزرگ و قدرتمند است.

شیطان روباه می تواند از کیوتو به محل شکارچیان شیطان مورد قرارداد تله‌پورت کند. این افراد با گفتن واژه «کُن!» (コン) و یک علامت دست ویژه می‌توانند تکه‌هایی از بدن این شیطان را احضار کنند. این روباه پس از انجام حمله در دودی ناپدید خواهد شد. در حالی که این حمله در برابر شیاطین مؤثر است، اما در برابر هیبریدها موثر نیست و آن‌ها به راحتی می‌توانند پنجه‌ها را دور بزنند و در برابر گاز گرفتن او نیز مقاوم هستند. شیطان روباه نیز از ذائقه آن‌ها متنفر است و پس از خوردن یکی از آن‌ها به سرعت محل را ترک می‌کند.

شیطان روباه نیز می‌تواند با مصرف خون سلامت خود را بازیابی کند، حتی در صورتی که سرش توسط کاتانا من بریده شود.

صفحات دیگر