بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیطان تاریکی

اشتراک‌گذاری

شیطان تاریکی

Darkness Devil

شیطان تاریکی - مرد اره ای

نام به ژاپنی

闇やみの悪あく魔ま

گونه

جنسیت

نامشخص

پیشه

شیطان وحشی

وابسته به

سنتا کلاز

قرارداد با

سنتا کلاز

اولین نمایش

چپتر ۶۴ (مانگا)

شیطان تاریکی (Darkness Devil) شیطانی از تجلی ترس اولیه از تاریکی است. این شیطان به عنوان آنتاگونیست ثانویه در آرک قاتلان بین‌المللی ایفای نقش می‌کند.

توانایی‌ها

شیطان تاریکی به عنوان موجودی متعالی توصیف می‌شود. او یکی از شیاطین تجسم ترس اولیه است و هرگز به دلیل قدرت بالایی که دارد مرگ را تجربه نکرده است. به عنوان شیطانی از تجسم ترس اولیه، می‌توان فرض کرد که شیطان تاریکی تقریبا به اندازه خود بشر قدمت دارد. شیطان تاریکی دارای تمام توانایی‌های استاندارد شیطان مانند مصرف خون، ایجاد قرارداد و غیره است. تنها قرارداد با او مربوط به سنتا کلاز است که طی آن سنتا کلاز در ازای آوردن قلب دنجی به جهنم، بخش کوچکی از قدرت او را به دست آورد.

توانایی‌های فیزیکی

  • سرعت بیکران
  • قدرت بیکران

قدرت‌های شیطانی

شیطان تاریکی
احضار تیغه تاریکی توسط شیطان تاریکی
  • دستکاری تاریکی: شیطان تاریکی به عنوان مظهر ترس از تاریکی، توانایی دستکاری تاریکی را دارد. او می‌تواند به توده‌ای از تاریکی تبدیل شود و منطقه اطراف را در تاریکی فرو ببرد.
    • تیغه تاریکی: شیطان تاریکی می‌تواند یک تیغه سیاه از تاریکی که زنگ‌هایی به دسته‌اش آویزان است را آشکار کند و با کنترل آن از راه دور به دشمنانش حمله کند.
  • دستکاری نیرو: شیطان تاریکی همانند شیطان کنترل یک نیروی نامرئی را در اختیار دارد که به طور تهاجمی آن را دستکاری می‌کند. هنگامی که شیطان تاریکی مستقیما به موجود دیگری خیره شود، خواه شیطان باشد یا انسان، هدف شروع به خونریزی شدید می‌کند تا بمیرد.
صفحات دیگر