ویکی مرد اره ای

شیطان‌های سلاح

اشتراک‌گذاری

شیطان‌های سلاح

Weapon Devils

اولین نمایش

چپتر ۸۷ (اشاره شده، مانگا)

شیطان‌های سلاح (The Weapon Devils) گروهی از ۷ شیطان است که قبلا به چهار اسب‌سوار خدمت می‌کردند. هر کدام از آن‌ها تجلی ترس از یک نوع سلاح خاص هستند. در حال حاضر هر یک از شیطان‌های سلاح با یک انسان ترکیب شده‌اند.

تاریخچه

اطلاعات زیادی در مورد شیاطین سلاح قبل از ترکیب شدن با انسان‌ها وجود ندارد و تنها اطلاعات اندکی توسط ماکیما ارائه شده است. شیاطین سلاح زمانی در کنار چهار اسب‌سوار علیه شیطان مرد اره برقی جنگیدند اما در اوج نبرد مرد اره برقی ناپدید شد و به حالتی کاملا تغییر یافته و نزدیک به مرگ تبدیل شد و در نهایت به زمین رفت.

شیاطین سلاح نیز به نوعی به زمین منتقل شدند. اینکه آن‌ها در جنگ کشته شده‌اند یا تناسخ یافته‌اند مشخص نیست. آن‌ها بعدا با انسان‌های مختلفی در جهان ترکیب شدند و در نتیجه ۷ هیبرید جدید را ایجاد کردند.

اعضا

  • شیطان بمب
  • شیطان کراسبو
  • شیطان آتش‌افکن
  • شیطان کاتانا
  • شیطان شمشیر بلند
  • شیطان نیزه
  • شیطان شلاق