ویکی مرد اره ای

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دسته ویژه ۴ توکیو

اشتراک‌گذاری

دسته ویژه ۴ توکیو

Tokyo Special Division 4

دسته ویژه ۴ توکیو - مرد اره ای

اولین نمایش

چپتر ۵ (مانگا)

دسته ویژه ۴ توکیو (Tokyo Special Division 4) یک زیرشاخه ویژه در سازمان امنیت عمومی است که به عنوان یک واحد آزمایشی توسط ماکیما ایجاد شد، و بعدا تحت فرماندهی کاپیتان کیشیبه قرار گرفت.

ترکیب این دسته با سایر تقسیمات دسته ها متفاوت است و شامل ماجین، شیطان دورگه و انسان می‌شود. بسیاری از اعضا دور افتاده هستند و قدرتمند محسوب می‌شوند، اما توسط سازمان امنیت عمومی قابل مصرف در نظر گرفته می‌شوند.

پس از مرگ ماکیما، این دسته به دلیل مرگ یا استعفای اکثر اعضا عملا از بین رفت.

اعضا

صفحات دیگر