بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جوخه ضد-ماکیما

اشتراک‌گذاری

جوخه ضد-ماکیما

Anti-Makima Squad

جوخه ضد-ماکیما - مرد اره ای

اعضای برجسته

شیطان جهنم

جوخه ضد-ماکیما یک جوخه ویژه از افسران نظامی و شکارچیان شیطان هستند. آن‌ها توسط کیشیبه هدایت می‌شوند و هدفشان از بین بردن ماکیما است.

اعضا

  • کیشیبه (رهبر)
  • شیطان جهنم
  • اعضای دیگر بی‌نام
صفحات دیگر