بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جهنم

اشتراک‌گذاری
جهنم

جهنم (Hell)‌ مکانی است که شیطان‌ها از آن نشات می‌گیرند. آن‌ها بعد از مرگ روی زمین به جهنم می‌روند. شیطان جهنم تجسمی از ترس جهنم است که می‌تواند افراد را از بین این دو قلمرو انتقال دهد.

شرح

بخشی از جهنم زمینی پوشیده از چمن و گل با تپه‌ها، با درهای بی‌شمار موازی در آسمان است. تاکنون بیش از این چیزی از جهنم دیده نشده است.

تاریخچه

اطلاعات زیادی در مورد جهنم وجود ندارد، به جز اینکه شیاطین در آنجا متولد می‌شوند و هنگامی که روی زمین می‌میرند به آنجا باز می‌گردند. شیاطینی که در جهنم کشته می‌شوند در زمین تناسخ می‌یابند. در مقطعی ماکیما فاش کرد که شیطان اره برقی زمانی ساکن جهنم بوده است و به دلیل کشتن شیاطین با عنوان «قهرمان جهنم» شناخته می‌شده است.

ساکنان

  • شیطان تاریکی
  • غورباقه جهنمی
  • شیاطین مختلف
صفحات دیگر