ویکی کسلوانیا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ومپایرها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
آلوکارد (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

آلوکارد (سریال انیمیشن)

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نگهبان قصر دراکولا و ملک بلمونت"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نژاد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"دمپایر\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ترنسیلوانیا"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تاریخ تولد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حدود ۱۴۵۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جاودانه (فیزیکی دهه بیست)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر و سپر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دانش بلمونت"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تلپورت کردن"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قدرت و سرعت فرا انسانی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جابجایی اجسام"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"دانش علمی تپش"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تغییر شکل"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"طلسم‌های جادویی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مهارت‌های کیمیاگری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ولاد تپش (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیزا تپش (مادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\"></a><a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترور بلمونت</a>&nbsp;(متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"گرتا (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ماریا رنارد</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جیمز کالیس (انگلیسی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شین-ایچیرو میکی (ژاپنی)"}}]}}]}}[/json] ادرین تپش (Adrian Ţepeş) که بیشتر با […]
دراکولا (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

دراکولا (سریال انیمیشن)

ولاد دراکولا تپش (Vlad "Dracula" Ţepeş) آنتاگونیست اصلی فصل اول و دوم سریال کسلوانیا است. او پدر آلوکارد و همچنین همسر لیزا تپش است. اوایل زندگی دراکولا با رشد بسیار خود تبدیل به قدرتمندترین ومپایر و رهبر نژاد خود شد. او علاقه‌ای به بشریت نداشت و برای بی‌رحمی خالصی که داشت مشهور بود. او قربانیان […]
دراکولا . - کسلوانیا

دراکولا

کنت دراکولا ولاد تپش (Dracula Vlad Ţepeş) که قبلا با نام ماتیاس کرونکویست شناخته می‌شد، آنتاگونیست اصلی مجموعه کسلوانیا، و همچنین باس نهایی بیشتر بازی‌های این مجموعه است. او بر اساس شخصیتی به همین نام از رمان دراکولا از برام استوکر، و همچنین شخصیتی تاریخی به نام ولاد دراکولا است. دراکولا در اصل انسانی به نام ماتیاس […]
مرگ (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

مرگ (سریال انیمیشن)

دث یا مرگ (Death) شخصیتی در سریال کسلوانیا است. او یک موجودیت ابدی است که همچنین با نام گریم ریپر شناخته می‌شود. او به دنبال بازگردانی دراکولا از مرگ است. او با مبدل کردن خودش به وارنی و کیمیاگر، سنت ژرمن را فریب داد. تاریخچه بنا بر گفته ترور بلمونت، دث یک روح عنصری است […]
ارزبت بتری . - کسلوانیا

ارزبت بتری

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرم&nbsp;الهه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قدرت‌های جادویی عظیم"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شناوری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۲)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%a6%d9%86%d8%aa%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">درولتا تزوئنتس</a> (خدمتکار)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">اولروکس</a> (زیردست)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترا</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرانکا پوتنته"}}]}}]}}[/json] ارزبت بتری (Erzsebet Báthory) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او ملکه [link]{"text":"خون‌آشام‌ها"}[/link] است که طرحی برای حکومت بر دنیا دارد. شخصیت ارزبت یک خون‌آشام مغرور و خودخواه است که از قدرت خود بسیار مطمئن است. طبق ادعادی خودش […]
کارمیلا (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

کارمیلا (سریال انیمیشن)

کارمیلا (Carmilla) دومین آنتاگونیست اصلی سریال انیمیشن کسلوانیا است. او ملکه ومپایرهای استیریا و همچنین رهبر شورای خواهران است. او یک زن اشرافی کنترل‌گر و فریبکار، و متحد و ژنرال سابق لرد دراکولا است که سودای به دست آوردن جایگاه دراکولا و کنترل بر ومپایرها را دارد. پیش‌زمینه کارمیلا یک ژنرال سابق از ارتش دراکولا […]
اولروکس (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

اولروکس (سریال انیمیشن)

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"احضار پنج روح"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تغییر شکل به ماری غول‌پیکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%db%8c\">ارزبت بتری</a> (سرور)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%a6%d9%86%d8%aa%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">درولتا تزوئنتس</a> (همکاری)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%b1%d8%a7%da%a9\">میزراک</a> (متحد)"}}]}}]}}[/json] اولروکس (Olrox) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او یک خون آشام باستانی آزتک است که از سرزمین‌های آمریکایی می‌آید. او فردی پیچیده و ظریف است، اما همچنین بسیار قدرتمند و حیله‌گر است. او […]
لنور . - کسلوانیا

لنور

لنور (Lenore) شخصیتی محوری است که در فصل سوم سریال انیمیشن کسلوانیا معرفی شد. او یکی از چهار ملکه استیریا و عضوی از شورای خواهران بود که به عنوان دیپلمات آن‌ها ایفای نقش می‌کرد. او مسئول متقاعد کردن هکتور در کمک کردن برای ساخت ارتشی از موجودات شب بود. پیش‌زمینه لنور به عنوان یک انسان […]
الیزابت بارتلی . - کسلوانیا

الیزابت بارتلی

الیزابت بارتلی (Elizabeth Bartley) یک شخصیت و باس در «کسلوانیا: دودمان‌ها» است. او برادرزاده/خواهرزاده کنت دراکولا و یکی از آنتاگونیست‌های اصلی بازی مذکور است. تاریخچه اوایل زندگی الیزابت در سال ۱۵۶۰ در ترانسیلوانیا مجارستان در خانواده بارتلی به دنیا آمد. بارتلی‌ها سابقه‌ای طولانی در ترانسیلوانیا داشتند و گفته می‌شد که با خانواده تپس ارتباط داشتند. […]
ترا (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ترا (سریال انیمیشن)

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"روسیه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%84/\">ماشکول</a>، فرانسه (سکونت)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/\">سخنران‌ها</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جادو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کنترل عنصرها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پرستاری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ماریا رنارد</a> (دختر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (پسرخوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خواهر بی‌نام کوچکتر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa\">ابوت امانوئل</a> (معشوقه سابق)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%db%8c\">ارزبت بتری</a> (سرور)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa\">جولیا بلمونت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"جاست بلمونت\"}[/link] (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ناستاسیا کینسکی"}}]}}]}}[/json] ترا (Tera) شخصیتی در سریال انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او یک سخنران سابق اهل روسیه است. به دلیل […]
درولتا تزوئنتس (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

درولتا تزوئنتس (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تاریخ مرگ","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷۹۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرم شیطانی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پرواز"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قدرت، سرعت و چابکی عالی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۲)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa/\">ابوت</a> (همکار)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%db%8c\">ارزبت بتری</a> (مافوق)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مارکوئس (خدمتکار)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نیکولای (محافظ شخصی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"ووبلانک (خدمتکار)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"الاریکا جاتنسون"}}]}}]}}[/json] درولتا تزوئنتس (Drolta Tzuentes) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او یکی از آنتاگونیست‌های اصلی فصل اول این سریال است و یک خون‌آشام قدرتمند باستانی است که به دنبال ظهور «مسیح خون‌آشام» […]
گادبرند . - کسلوانیا

گادبرند

گادبرند (Godbrand) شخصیتی حاضر در سریال کسلوانیا است. او یکی از ژنرال‌های دراکولا و یک ومپایر وایکینگ بود که عاشق شکار کردن بود. او در فصل دوم سریال معرفی شد و به عنوان یک آنتاگونیست برجسته ایفای نقش کرد. قدرت‌ها و توانایی‌ها گادبرند در نبردها از یک شمشیر و شک تبر استفاده می‌:ند. او ومپایری […]