بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شکارچی‌های ومپایر

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
آلوکارد (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

آلوکارد (سریال انیمیشن)

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نگهبان قصر دراکولا و ملک بلمونت"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نژاد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"دمپایر\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ترنسیلوانیا"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تاریخ تولد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حدود ۱۴۵۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جاودانه (فیزیکی دهه بیست)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر و سپر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دانش بلمونت"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تلپورت کردن"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قدرت و سرعت فرا انسانی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جابجایی اجسام"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"دانش علمی تپش"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تغییر شکل"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"طلسم‌های جادویی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مهارت‌های کیمیاگری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ولاد تپش (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیزا تپش (مادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\"></a><a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترور بلمونت</a>&nbsp;(متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"گرتا (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ماریا رنارد</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جیمز کالیس (انگلیسی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شین-ایچیرو میکی (ژاپنی)"}}]}}]}}[/json] ادرین تپش (Adrian Ţepeş) که بیشتر با […]
ریچر بلمونت . - کسلوانیا

ریچر بلمونت

(احتمالا پدر یا پدربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی ارلانگر (احتمالا مادر یا مادربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af/\">ماریا رنارد</a> (خویشاوند دور و خواهرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a2%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af/\">آلوکارد</a> (حامی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa/\">انت</a> (معشوقه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"کسلوانیا: روندوی خونین\"}[/link]"}}]}}]}}[/json] ریچر بلمونت (Richter Belmont) یک شکارچی خون‌آشام مشهور از نسل سایمون بلمونت و [link]{"text":"جوست بلمونت"}[/link] است. او شخصیت اصلی «کسلوانیا: روندوی خونین» است و در بازی‌های بعدی نیز به عنوان یک شخصیت جانبی […]
سایفا بلنادس (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

سایفا بلنادس (سریال انیمیشن)

سایفا بلنادس (Sypha Belnades) یکی از شخصیت‌های اصلی سریال کسلوانیا است. او نوه‌ی ریش‌سفید سخنران‌ها، یک گروه محقق خانه به دوش، و یک جادوگر با کنترل بر عناصر است. اوایل زندگی در اواخر قرن ۱۵ در شهر گرژیت، سایفا و همتایان سخنران او توسط کلیسا به اشتباه متهم به هدایت حملات ارتش دراکولا شدند. این […]
ترور بلمونت . - کسلوانیا

ترور بلمونت

"}}]}}]}}[/json] ترور سی. بلمونت (Trevor C. Belmont) که در ژاپن با نام رالف سی. بلموندو هم شناخته می‌شود، عضوی از قبیله اجدادی شکارچی‌های خون‌آشام بلمونت است که در قرن ۱۵ زندگی می‌کرد. او شخصیت اصلی [link]{"text":"کسلوانیا III: نفرین دراکولا"}[/link] است. او از نسل [link]{"text":"لیون بلمونت"}[/link] است و به خاطر قدرت‌های فرا طبیعی که داشت مورد […]
ریچر بلمونت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ریچر بلمونت (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شلاق"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جادو"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر کوتاه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چاقو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کنترل عنصرها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تخصص در نبرد"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"استراتژیست"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"لیون بلمونت (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">تروور بلمونت</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a>&nbsp;(جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%ac%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">جوست بلمونت</a> (پدربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (مادربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa\">جولیا بلمونت</a> (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ترا</a> (مادر خوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ماریا رنارد</a> (خواهرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صدپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ادوارد بلومل"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"بنجامین پلسالا (کودکی)"}}]}}]}}[/json] ریچر بلمونت (Richter Belmont) شخصیت اصلی سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن از تنفلیکس است. تاریخچه ریچر اولین بار در سن […]
سایمون بلمونت . - کسلوانیا

سایمون بلمونت

(نوه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کسلوانیا"}}]}}]}}[/json] سایمون بلمونت (Simon Belmont) شخصیت اصلی اولین بازی کسلوانیا و همچنین کسلوانیا II: کاوش سایمون است. او یک شکارچی خون‌آشام مشهور از قرن هفدهم، همچنین اولین و یکی از شناخته شده‌ترین قهرمانان مجموعه کسلوانیا است. سایمون همچنین به عنوان یک شخصیت قابل بازی در اسپین‌آف‌های کسلوانیا جاجمنت و کسلوانیا: هارمونی ناامیدی حضور دارد. […]
ماریا رنارد (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ماریا رنارد (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"گونه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%84/\">ماشکول</a>، فرانسه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%81%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%b1/\">فمیلیرها</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"احضار کردن <a href=\"../%d9%81%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%b1\">فمیلیرها</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مهارت شمشیرزنی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa/\">ابوت امانوئل</a> (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ترا</a> (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (برادرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (دوست)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%98%d8%a7%da%a9/\">ژاک</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پیکسی دیویس"}}]}}]}}[/json] ماریا رنارد (Maria Renard) شخصیت و قهرمان اصلی سریال انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. ماریا یک انقلابی جوان و جادوگری با قدرت احضار فمیلیر (Familiar)، و دختر ترای سخنران است. در طول انقلاب […]
جولیا بلمونت . - کسلوانیا

جولیا بلمونت

(پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (پسر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سوفی اسکلتون"}}]}}]}}[/json] جولیا بلمونت (Julia Belmont) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او از نوادگان ترور بلمونت و سایفا بلنادس، دختر [link]{"text":"جوست بلمونت"}[/link] و مادر ریچر بلمونت است. شخصیت جولیا یک مادر دوست داشتنی و یک شکارچی خون‌آشام شجاع بود که در خور نام بلمونت بود. او که […]
ماریا رنارد . - کسلوانیا

ماریا رنارد

ماریا رنارد (Maria Renard) شخصیتی در مجموعه کسلوانیا است. او یک شکارچی ومپایر جوان و یکی از بستگان قبیله بلمونت است. اولین نمایش او در مجموعه زمانی بود که او تنها دوازده سال داشت، با این حال او همچنان بر طلسم‌های جادو، روح‌های حیوانی، و چهار جانور آسمانی تسلط داشت. تاریخچه [link]{"text":"کسلوانیا: روندوی خونین"}[/link] ماریا […]
جوست بلمونت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

جوست بلمونت (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"لیون بلمونت (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترور بلمونت</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (همسر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa/\">جولیا بلمونت</a> (دختر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (نوه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترا</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مکسیم کیشین (بهترین دوست)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ایین گلن"}}]}}]}}[/json] جوست بلمونت (Juste Belmont) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. تاریخچه جوست در جوانی جادوگری قدرتمند مانند جدش سایفا بلنادس بود. او در جوانی هزاران خون‌آشام را کشت و در مقطعی با […]
انت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

انت (سریال انیمیشن)

انت (Annette) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن، محصلول نتفلیکس است. او که به عنوان یک برده در دریای کارائیب به دنیا آمد، و به دنبال توصیه مربی خود برای یافتن مردی به نام ریچر بلمونت به اروپا رفت و در طول سفرش به یک گروهی از انقلابیون پیوست. تاریخچه انت یک برده آفریقایی-کارائیب است که در مزرعه‌ای […]
ادوار . - کسلوانیا

ادوار

ادوار (Edouard) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن، محصول نتفلیکس است. تاریخچه ادوار یک خواننده با استعداد اپرا بود تا اینکه با انت آشنا شد و به هدف او در کشتن خون‌آشام‌ها پیوست. او انت را در سراسر اروپا همراهی کرد، تا اینکه در مقطعی آن‌ها ریچر بلمونت را از دست یک موجود شب نجات دادند […]