بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

انسان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
ترور بلمونت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ترور بلمونت (سریال انیمیشن)

ترور بلمونت (Trevor Belmont) که اغلب با نام «بلمونت» شناخته می‌شود، شخصیت اصلی سریال کسلوانیا است. او یک شکارچی هیولا و آخرین فرد از نسل خاندان بلمونت است که (به اشتباه) تبعید و طرد شد. اوایل زندگی ترور آخرین بازمانده از قبیله بلمونت بود، خاندانی که جان خود را به مبارزه با موجودات تاریکی تحت […]
ریچر بلمونت . - کسلوانیا

ریچر بلمونت

(احتمالا پدر یا پدربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی ارلانگر (احتمالا مادر یا مادربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af/\">ماریا رنارد</a> (خویشاوند دور و خواهرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a2%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af/\">آلوکارد</a> (حامی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa/\">انت</a> (معشوقه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"کسلوانیا: روندوی خونین\"}[/link]"}}]}}]}}[/json] ریچر بلمونت (Richter Belmont) یک شکارچی خون‌آشام مشهور از نسل سایمون بلمونت و [link]{"text":"جوست بلمونت"}[/link] است. او شخصیت اصلی «کسلوانیا: روندوی خونین» است و در بازی‌های بعدی نیز به عنوان یک شخصیت جانبی […]
سایفا بلنادس (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

سایفا بلنادس (سریال انیمیشن)

سایفا بلنادس (Sypha Belnades) یکی از شخصیت‌های اصلی سریال کسلوانیا است. او نوه‌ی ریش‌سفید سخنران‌ها، یک گروه محقق خانه به دوش، و یک جادوگر با کنترل بر عناصر است. اوایل زندگی در اواخر قرن ۱۵ در شهر گرژیت، سایفا و همتایان سخنران او توسط کلیسا به اشتباه متهم به هدایت حملات ارتش دراکولا شدند. این […]
ترور بلمونت . - کسلوانیا

ترور بلمونت

"}}]}}]}}[/json] ترور سی. بلمونت (Trevor C. Belmont) که در ژاپن با نام رالف سی. بلموندو هم شناخته می‌شود، عضوی از قبیله اجدادی شکارچی‌های خون‌آشام بلمونت است که در قرن ۱۵ زندگی می‌کرد. او شخصیت اصلی [link]{"text":"کسلوانیا III: نفرین دراکولا"}[/link] است. او از نسل [link]{"text":"لیون بلمونت"}[/link] است و به خاطر قدرت‌های فرا طبیعی که داشت مورد […]
ریچر بلمونت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ریچر بلمونت (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شلاق"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جادو"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر کوتاه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چاقو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کنترل عنصرها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تخصص در نبرد"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"استراتژیست"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"لیون بلمونت (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">تروور بلمونت</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a>&nbsp;(جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%ac%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">جوست بلمونت</a> (پدربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (مادربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa\">جولیا بلمونت</a> (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ترا</a> (مادر خوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ماریا رنارد</a> (خواهرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صدپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ادوارد بلومل"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"بنجامین پلسالا (کودکی)"}}]}}]}}[/json] ریچر بلمونت (Richter Belmont) شخصیت اصلی سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن از تنفلیکس است. تاریخچه ریچر اولین بار در سن […]
سایمون بلمونت . - کسلوانیا

سایمون بلمونت

(نوه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کسلوانیا"}}]}}]}}[/json] سایمون بلمونت (Simon Belmont) شخصیت اصلی اولین بازی کسلوانیا و همچنین کسلوانیا II: کاوش سایمون است. او یک شکارچی خون‌آشام مشهور از قرن هفدهم، همچنین اولین و یکی از شناخته شده‌ترین قهرمانان مجموعه کسلوانیا است. سایمون همچنین به عنوان یک شخصیت قابل بازی در اسپین‌آف‌های کسلوانیا جاجمنت و کسلوانیا: هارمونی ناامیدی حضور دارد. […]
ماریا رنارد (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ماریا رنارد (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"گونه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%84/\">ماشکول</a>، فرانسه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%81%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%b1/\">فمیلیرها</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"احضار کردن <a href=\"../%d9%81%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%b1\">فمیلیرها</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مهارت شمشیرزنی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa/\">ابوت امانوئل</a> (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ترا</a> (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (برادرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (دوست)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%98%d8%a7%da%a9/\">ژاک</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پیکسی دیویس"}}]}}]}}[/json] ماریا رنارد (Maria Renard) شخصیت و قهرمان اصلی سریال انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. ماریا یک انقلابی جوان و جادوگری با قدرت احضار فمیلیر (Familiar)، و دختر ترای سخنران است. در طول انقلاب […]
سایفا بلنادس . - کسلوانیا

سایفا بلنادس

سایفا بلنادس (Sypha Belnades) شخصیتی تکرار شده در مجموعه کسلوانیا است. او یک جادوگر از منطقه والکیا است، جایی که او در آنجا خودش را با مبدل کرد به یک مرد پنهان می‌کرد تا از محاکمه‌های جادوگران در آن زمان فرار کند. او اولین بار به عنوان یکی از چهار شخصیت اصلی بازی کسلوانیا III: […]
جولیا بلمونت . - کسلوانیا

جولیا بلمونت

(پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (پسر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سوفی اسکلتون"}}]}}]}}[/json] جولیا بلمونت (Julia Belmont) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او از نوادگان ترور بلمونت و سایفا بلنادس، دختر [link]{"text":"جوست بلمونت"}[/link] و مادر ریچر بلمونت است. شخصیت جولیا یک مادر دوست داشتنی و یک شکارچی خون‌آشام شجاع بود که در خور نام بلمونت بود. او که […]
هکتور (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

هکتور (سریال انیمیشن)

هکتور (Hector) شخصیتی محوری در سریال کسلوانیا و یکی از دو ژنرال انسانی ارتش دراکولا است. او یک آهنگر شیطان است که با استفاده از چکش خود می‌تواند و انسان‌ها و حیوانات را از مرگ برگرداند و شیطان‌هایی را از جهنم فراخوانی کند، و موجودات زنده‌ی جدیدی را خلق کند که به او وفادار هستند. پیش‌زمینه […]
لیزا (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

لیزا (سریال انیمیشن)

لیزا لوپو (Lisa of Lupu) که بعدا با نام لیزا تپش شناخته شد، شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا است. او همسر فقید ولاد تپش و مادر ادرین است. پیش‌زمینه در سال ۱۴۵۵ لیزا برای یافتن دراکولا به قصر او رفت. سایر افراد به او گفته بودند که در آنجا مردی با دانش علمی بالا زندگی […]
ماریا رنارد . - کسلوانیا

ماریا رنارد

ماریا رنارد (Maria Renard) شخصیتی در مجموعه کسلوانیا است. او یک شکارچی ومپایر جوان و یکی از بستگان قبیله بلمونت است. اولین نمایش او در مجموعه زمانی بود که او تنها دوازده سال داشت، با این حال او همچنان بر طلسم‌های جادو، روح‌های حیوانی، و چهار جانور آسمانی تسلط داشت. تاریخچه [link]{"text":"کسلوانیا: روندوی خونین"}[/link] ماریا […]
آیزاک (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

آیزاک (سریال انیمیشن)

آیزاک (Isaac) یک شخصیت محوری در سریال کسلوانیا است. در ابتدا او به عنوان یک آنتاگونیست و به عنوان یکی از دو ژنرال انسانی ارتش دراکولا ظاهر شد، اما او بعدا نقش مثبت‌تری را در داستان ایفا کرد. پیش‌زمینه آیزاک یک آهنگر شیطان تحت دستور دراکولا بود. پیش از آن او توسط ارباب سابقش مورد […]
جوست بلمونت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

جوست بلمونت (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"لیون بلمونت (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترور بلمونت</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (همسر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa/\">جولیا بلمونت</a> (دختر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (نوه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترا</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مکسیم کیشین (بهترین دوست)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ایین گلن"}}]}}]}}[/json] جوست بلمونت (Juste Belmont) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. تاریخچه جوست در جوانی جادوگری قدرتمند مانند جدش سایفا بلنادس بود. او در جوانی هزاران خون‌آشام را کشت و در مقطعی با […]
انت . - کسلوانیا

انت

انت (Annette) یک شخصیت فرعی در مجموعه کسلوانیا است. او معشوقه ریچر بلمونت است. اولین نمایش او در سال ۱۹۹۳ و در بازی «کسلوانیا: روندوی خونین» صورت گرفت و این نقش را در چند بازی دیگر مانند «کسلوانیا: دراکولا X»، «کسلوانیا: گاه‌نامه‌های دراکولا X» و... تکرار کرد. در برخی بازی‌ها، بسته به انتخاب بازیکن او ممکن […]
انت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

انت (سریال انیمیشن)

انت (Annette) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن، محصلول نتفلیکس است. او که به عنوان یک برده در دریای کارائیب به دنیا آمد، و به دنبال توصیه مربی خود برای یافتن مردی به نام ریچر بلمونت به اروپا رفت و در طول سفرش به یک گروهی از انقلابیون پیوست. تاریخچه انت یک برده آفریقایی-کارائیب است که در مزرعه‌ای […]
ابوت . - کسلوانیا

ابوت

ابوت امانوئل (Abbot Emmanuel) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن، محصول نتفلیکس است. او بالاترین نماینده روحانی شهر ماشکول است و نفوذ سیاسی زیادی دارد و اغلب میان ساکنان شهر و طبقه اشرافی میانجیگری می‌کند. با برای منفعت بیشتر، از توسل کردن به اقدامات افراطی دریغ نمی‌کند. در نهایت او به عنوان یک آنتاگونیست اصلی در سریال […]
میزراک . - کسلوانیا

میزراک

میزراک (Mizrak) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او عضوی از «شوالیه‌های سنت جان» است، گروهی از جنگجویان سرسخت که توسط ابوت گرد هم آمده‌اند تا نظم را در شهر برقرار کنند. آن‌ها همچنین به عنوان جاسوسان او خدمت می‌کنند. شخصیت میزرک مردی سختگیر، جدی، و تا حدی با خلق و خوی خشن و تهاجمی […]
ترا . - کسلوانیا

ترا

ترا (Tera) یک شخصیت جانبی در «کسلوانیا: روندوی خونین» و همین طور ریمیک آن یعنی «کسلوانیا: گاه‌نامه‌های دراکولا X» است. او یک راهبه روستایی است که توسط نیروهای دراکولا ربوده می‌شود. تاریخچه ترا با دعاهایش شهر را هدایت می‌کرد. وقتی ریچر بلمونت یا ماریا رنارد او را پیدا می‌کنند، او دچار توهمی موقتی می‌شود و […]
شفت . - کسلوانیا

شفت

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7/\">دراکولا</a> (ارباب)"}}]}}]}}[/json] شفت (Shaft) یک کشیش تاریکی و خدمتکار وفادار کنت دراکولا بود. او در [link]{"text":"کسلوانیا: روندوی خونین"}[/link] معرفی شد و دوباره در [link]{"text":"کسلوانیا: سمفونی شب"}[/link] به عنوان یک آنتاگونیست ثانویه بازگشت. تاریخچه [link]{"text":"کسلوانیا: روندوی خونین"}[/link] در سال ۱۷۹۲، شفت اقدام به احیای کنت دراکولا کرد و به او در برنامه‌هایش برای ربودن چند دختر […]
قاضی . - کسلوانیا

قاضی

قاضی (Judge) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا است. او رهبر شهر لیندنفلد است و با سالا و سایر راهبان این شهر که اختیارات او را زیر سوال می‌برند کینه دارد. پیش‌زمینه قاضی در لیندنفلد متولد شد اما در سن هشت سالگی به پایتخت نقل مکان کرد. بعد از رشد و گذراندن تحصیلاتش او جایگاه قاضی […]