بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شخصیت‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
آلوکارد (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

آلوکارد (سریال انیمیشن)

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نگهبان قصر دراکولا و ملک بلمونت"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نژاد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"دمپایر\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ترنسیلوانیا"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تاریخ تولد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حدود ۱۴۵۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جاودانه (فیزیکی دهه بیست)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر و سپر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دانش بلمونت"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تلپورت کردن"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قدرت و سرعت فرا انسانی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جابجایی اجسام"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"دانش علمی تپش"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تغییر شکل"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"طلسم‌های جادویی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مهارت‌های کیمیاگری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ولاد تپش (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیزا تپش (مادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\"></a><a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترور بلمونت</a>&nbsp;(متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"گرتا (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ماریا رنارد</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جیمز کالیس (انگلیسی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شین-ایچیرو میکی (ژاپنی)"}}]}}]}}[/json] ادرین تپش (Adrian Ţepeş) که بیشتر با […]
دراکولا (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

دراکولا (سریال انیمیشن)

ولاد دراکولا تپش (Vlad "Dracula" Ţepeş) آنتاگونیست اصلی فصل اول و دوم سریال کسلوانیا است. او پدر آلوکارد و همچنین همسر لیزا تپش است. اوایل زندگی دراکولا با رشد بسیار خود تبدیل به قدرتمندترین ومپایر و رهبر نژاد خود شد. او علاقه‌ای به بشریت نداشت و برای بی‌رحمی خالصی که داشت مشهور بود. او قربانیان […]
ترور بلمونت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ترور بلمونت (سریال انیمیشن)

ترور بلمونت (Trevor Belmont) که اغلب با نام «بلمونت» شناخته می‌شود، شخصیت اصلی سریال کسلوانیا است. او یک شکارچی هیولا و آخرین فرد از نسل خاندان بلمونت است که (به اشتباه) تبعید و طرد شد. اوایل زندگی ترور آخرین بازمانده از قبیله بلمونت بود، خاندانی که جان خود را به مبارزه با موجودات تاریکی تحت […]
دراکولا . - کسلوانیا

دراکولا

کنت دراکولا ولاد تپش (Dracula Vlad Ţepeş) که قبلا با نام ماتیاس کرونکویست شناخته می‌شد، آنتاگونیست اصلی مجموعه کسلوانیا، و همچنین باس نهایی بیشتر بازی‌های این مجموعه است. او بر اساس شخصیتی به همین نام از رمان دراکولا از برام استوکر، و همچنین شخصیتی تاریخی به نام ولاد دراکولا است. دراکولا در اصل انسانی به نام ماتیاس […]
سایفا بلنادس (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

سایفا بلنادس (سریال انیمیشن)

سایفا بلنادس (Sypha Belnades) یکی از شخصیت‌های اصلی سریال کسلوانیا است. او نوه‌ی ریش‌سفید سخنران‌ها، یک گروه محقق خانه به دوش، و یک جادوگر با کنترل بر عناصر است. اوایل زندگی در اواخر قرن ۱۵ در شهر گرژیت، سایفا و همتایان سخنران او توسط کلیسا به اشتباه متهم به هدایت حملات ارتش دراکولا شدند. این […]
ریچر بلمونت . - کسلوانیا

ریچر بلمونت

(احتمالا پدر یا پدربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی ارلانگر (احتمالا مادر یا مادربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af/\">ماریا رنارد</a> (خویشاوند دور و خواهرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a2%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af/\">آلوکارد</a> (حامی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa/\">انت</a> (معشوقه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"کسلوانیا: روندوی خونین\"}[/link]"}}]}}]}}[/json] ریچر بلمونت (Richter Belmont) یک شکارچی خون‌آشام مشهور از نسل سایمون بلمونت و [link]{"text":"جوست بلمونت"}[/link] است. او شخصیت اصلی «کسلوانیا: روندوی خونین» است و در بازی‌های بعدی نیز به عنوان یک شخصیت جانبی […]
ریچر بلمونت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ریچر بلمونت (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شلاق"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جادو"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر کوتاه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چاقو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کنترل عنصرها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تخصص در نبرد"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"استراتژیست"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"لیون بلمونت (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">تروور بلمونت</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a>&nbsp;(جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%ac%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">جوست بلمونت</a> (پدربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (مادربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa\">جولیا بلمونت</a> (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ترا</a> (مادر خوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ماریا رنارد</a> (خواهرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صدپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ادوارد بلومل"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"بنجامین پلسالا (کودکی)"}}]}}]}}[/json] ریچر بلمونت (Richter Belmont) شخصیت اصلی سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن از تنفلیکس است. تاریخچه ریچر اولین بار در سن […]
ترور بلمونت . - کسلوانیا

ترور بلمونت

"}}]}}]}}[/json] ترور سی. بلمونت (Trevor C. Belmont) که در ژاپن با نام رالف سی. بلموندو هم شناخته می‌شود، عضوی از قبیله اجدادی شکارچی‌های خون‌آشام بلمونت است که در قرن ۱۵ زندگی می‌کرد. او شخصیت اصلی [link]{"text":"کسلوانیا III: نفرین دراکولا"}[/link] است. او از نسل [link]{"text":"لیون بلمونت"}[/link] است و به خاطر قدرت‌های فرا طبیعی که داشت مورد […]
مرگ (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

مرگ (سریال انیمیشن)

دث یا مرگ (Death) شخصیتی در سریال کسلوانیا است. او یک موجودیت ابدی است که همچنین با نام گریم ریپر شناخته می‌شود. او به دنبال بازگردانی دراکولا از مرگ است. او با مبدل کردن خودش به وارنی و کیمیاگر، سنت ژرمن را فریب داد. تاریخچه بنا بر گفته ترور بلمونت، دث یک روح عنصری است […]
ارزبت بتری . - کسلوانیا

ارزبت بتری

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرم&nbsp;الهه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قدرت‌های جادویی عظیم"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شناوری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۲)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%a6%d9%86%d8%aa%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">درولتا تزوئنتس</a> (خدمتکار)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">اولروکس</a> (زیردست)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترا</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرانکا پوتنته"}}]}}]}}[/json] ارزبت بتری (Erzsebet Báthory) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او ملکه [link]{"text":"خون‌آشام‌ها"}[/link] است که طرحی برای حکومت بر دنیا دارد. شخصیت ارزبت یک خون‌آشام مغرور و خودخواه است که از قدرت خود بسیار مطمئن است. طبق ادعادی خودش […]
سایمون بلمونت . - کسلوانیا

سایمون بلمونت

(نوه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کسلوانیا"}}]}}]}}[/json] سایمون بلمونت (Simon Belmont) شخصیت اصلی اولین بازی کسلوانیا و همچنین کسلوانیا II: کاوش سایمون است. او یک شکارچی خون‌آشام مشهور از قرن هفدهم، همچنین اولین و یکی از شناخته شده‌ترین قهرمانان مجموعه کسلوانیا است. سایمون همچنین به عنوان یک شخصیت قابل بازی در اسپین‌آف‌های کسلوانیا جاجمنت و کسلوانیا: هارمونی ناامیدی حضور دارد. […]
ماریا رنارد (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ماریا رنارد (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"گونه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%84/\">ماشکول</a>، فرانسه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%81%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%b1/\">فمیلیرها</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"احضار کردن <a href=\"../%d9%81%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%b1\">فمیلیرها</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مهارت شمشیرزنی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa/\">ابوت امانوئل</a> (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">ترا</a> (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (برادرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (دوست)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%98%d8%a7%da%a9/\">ژاک</a> (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پیکسی دیویس"}}]}}]}}[/json] ماریا رنارد (Maria Renard) شخصیت و قهرمان اصلی سریال انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. ماریا یک انقلابی جوان و جادوگری با قدرت احضار فمیلیر (Familiar)، و دختر ترای سخنران است. در طول انقلاب […]
اولروکس (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

اولروکس (سریال انیمیشن)

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"احضار پنج روح"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تغییر شکل به ماری غول‌پیکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%db%8c\">ارزبت بتری</a> (سرور)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%a6%d9%86%d8%aa%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86\">درولتا تزوئنتس</a> (همکاری)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%b1%d8%a7%da%a9\">میزراک</a> (متحد)"}}]}}]}}[/json] اولروکس (Olrox) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او یک خون آشام باستانی آزتک است که از سرزمین‌های آمریکایی می‌آید. او فردی پیچیده و ظریف است، اما همچنین بسیار قدرتمند و حیله‌گر است. او […]
کارمیلا (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

کارمیلا (سریال انیمیشن)

کارمیلا (Carmilla) دومین آنتاگونیست اصلی سریال انیمیشن کسلوانیا است. او ملکه ومپایرهای استیریا و همچنین رهبر شورای خواهران است. او یک زن اشرافی کنترل‌گر و فریبکار، و متحد و ژنرال سابق لرد دراکولا است که سودای به دست آوردن جایگاه دراکولا و کنترل بر ومپایرها را دارد. پیش‌زمینه کارمیلا یک ژنرال سابق از ارتش دراکولا […]
لنور . - کسلوانیا

لنور

لنور (Lenore) شخصیتی محوری است که در فصل سوم سریال انیمیشن کسلوانیا معرفی شد. او یکی از چهار ملکه استیریا و عضوی از شورای خواهران بود که به عنوان دیپلمات آن‌ها ایفای نقش می‌کرد. او مسئول متقاعد کردن هکتور در کمک کردن برای ساخت ارتشی از موجودات شب بود. پیش‌زمینه لنور به عنوان یک انسان […]
سایفا بلنادس . - کسلوانیا

سایفا بلنادس

سایفا بلنادس (Sypha Belnades) شخصیتی تکرار شده در مجموعه کسلوانیا است. او یک جادوگر از منطقه والکیا است، جایی که او در آنجا خودش را با مبدل کرد به یک مرد پنهان می‌کرد تا از محاکمه‌های جادوگران در آن زمان فرار کند. او اولین بار به عنوان یکی از چهار شخصیت اصلی بازی کسلوانیا III: […]
جولیا بلمونت . - کسلوانیا

جولیا بلمونت

(پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (پسر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سوفی اسکلتون"}}]}}]}}[/json] جولیا بلمونت (Julia Belmont) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او از نوادگان ترور بلمونت و سایفا بلنادس، دختر [link]{"text":"جوست بلمونت"}[/link] و مادر ریچر بلمونت است. شخصیت جولیا یک مادر دوست داشتنی و یک شکارچی خون‌آشام شجاع بود که در خور نام بلمونت بود. او که […]
هکتور (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

هکتور (سریال انیمیشن)

هکتور (Hector) شخصیتی محوری در سریال کسلوانیا و یکی از دو ژنرال انسانی ارتش دراکولا است. او یک آهنگر شیطان است که با استفاده از چکش خود می‌تواند و انسان‌ها و حیوانات را از مرگ برگرداند و شیطان‌هایی را از جهنم فراخوانی کند، و موجودات زنده‌ی جدیدی را خلق کند که به او وفادار هستند. پیش‌زمینه […]
لیزا (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

لیزا (سریال انیمیشن)

لیزا لوپو (Lisa of Lupu) که بعدا با نام لیزا تپش شناخته شد، شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا است. او همسر فقید ولاد تپش و مادر ادرین است. پیش‌زمینه در سال ۱۴۵۵ لیزا برای یافتن دراکولا به قصر او رفت. سایر افراد به او گفته بودند که در آنجا مردی با دانش علمی بالا زندگی […]
ماریا رنارد . - کسلوانیا

ماریا رنارد

ماریا رنارد (Maria Renard) شخصیتی در مجموعه کسلوانیا است. او یک شکارچی ومپایر جوان و یکی از بستگان قبیله بلمونت است. اولین نمایش او در مجموعه زمانی بود که او تنها دوازده سال داشت، با این حال او همچنان بر طلسم‌های جادو، روح‌های حیوانی، و چهار جانور آسمانی تسلط داشت. تاریخچه [link]{"text":"کسلوانیا: روندوی خونین"}[/link] ماریا […]
ترا (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

ترا (سریال انیمیشن)

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خاستگاه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"روسیه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%84/\">ماشکول</a>، فرانسه (سکونت)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/\">سخنران‌ها</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جادو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کنترل عنصرها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پرستاری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۱)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ماریا رنارد</a> (دختر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (پسرخوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خواهر بی‌نام کوچکتر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa\">ابوت امانوئل</a> (معشوقه سابق)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">انت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%db%8c\">ارزبت بتری</a> (سرور)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa\">جولیا بلمونت</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"جاست بلمونت\"}[/link] (متحد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ناستاسیا کینسکی"}}]}}]}}[/json] ترا (Tera) شخصیتی در سریال انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او یک سخنران سابق اهل روسیه است. به دلیل […]
الیزابت بارتلی . - کسلوانیا

الیزابت بارتلی

الیزابت بارتلی (Elizabeth Bartley) یک شخصیت و باس در «کسلوانیا: دودمان‌ها» است. او برادرزاده/خواهرزاده کنت دراکولا و یکی از آنتاگونیست‌های اصلی بازی مذکور است. تاریخچه اوایل زندگی الیزابت در سال ۱۵۶۰ در ترانسیلوانیا مجارستان در خانواده بارتلی به دنیا آمد. بارتلی‌ها سابقه‌ای طولانی در ترانسیلوانیا داشتند و گفته می‌شد که با خانواده تپس ارتباط داشتند. […]
جوست بلمونت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

جوست بلمونت (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"لیون بلمونت (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترور بلمونت</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">سایفا بلنادس</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لیدی بلمونت (همسر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%ac%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa/\">جولیا بلمونت</a> (دختر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ریچر بلمونت</a> (نوه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/\">ترا</a> (متحد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مکسیم کیشین (بهترین دوست)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ایین گلن"}}]}}]}}[/json] جوست بلمونت (Juste Belmont) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. تاریخچه جوست در جوانی جادوگری قدرتمند مانند جدش سایفا بلنادس بود. او در جوانی هزاران خون‌آشام را کشت و در مقطعی با […]
آیزاک (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

آیزاک (سریال انیمیشن)

آیزاک (Isaac) یک شخصیت محوری در سریال کسلوانیا است. در ابتدا او به عنوان یک آنتاگونیست و به عنوان یکی از دو ژنرال انسانی ارتش دراکولا ظاهر شد، اما او بعدا نقش مثبت‌تری را در داستان ایفا کرد. پیش‌زمینه آیزاک یک آهنگر شیطان تحت دستور دراکولا بود. پیش از آن او توسط ارباب سابقش مورد […]
درولتا تزوئنتس (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

درولتا تزوئنتس (سریال انیمیشن)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تاریخ مرگ","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷۹۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"توانایی‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرم شیطانی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پرواز"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قدرت، سرعت و چابکی عالی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%86/\">کسلوانیا: نوکتورن</a> (قسمت ۲)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa/\">ابوت</a> (همکار)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%db%8c\">ارزبت بتری</a> (مافوق)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مارکوئس (خدمتکار)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نیکولای (محافظ شخصی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"ووبلانک (خدمتکار)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"الاریکا جاتنسون"}}]}}]}}[/json] درولتا تزوئنتس (Drolta Tzuentes) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او یکی از آنتاگونیست‌های اصلی فصل اول این سریال است و یک خون‌آشام قدرتمند باستانی است که به دنبال ظهور «مسیح خون‌آشام» […]
انت . - کسلوانیا

انت

انت (Annette) یک شخصیت فرعی در مجموعه کسلوانیا است. او معشوقه ریچر بلمونت است. اولین نمایش او در سال ۱۹۹۳ و در بازی «کسلوانیا: روندوی خونین» صورت گرفت و این نقش را در چند بازی دیگر مانند «کسلوانیا: دراکولا X»، «کسلوانیا: گاه‌نامه‌های دراکولا X» و... تکرار کرد. در برخی بازی‌ها، بسته به انتخاب بازیکن او ممکن […]
انت (سریال انیمیشن) . - کسلوانیا

انت (سریال انیمیشن)

انت (Annette) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن، محصلول نتفلیکس است. او که به عنوان یک برده در دریای کارائیب به دنیا آمد، و به دنبال توصیه مربی خود برای یافتن مردی به نام ریچر بلمونت به اروپا رفت و در طول سفرش به یک گروهی از انقلابیون پیوست. تاریخچه انت یک برده آفریقایی-کارائیب است که در مزرعه‌ای […]
ابوت . - کسلوانیا

ابوت

ابوت امانوئل (Abbot Emmanuel) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن، محصول نتفلیکس است. او بالاترین نماینده روحانی شهر ماشکول است و نفوذ سیاسی زیادی دارد و اغلب میان ساکنان شهر و طبقه اشرافی میانجیگری می‌کند. با برای منفعت بیشتر، از توسل کردن به اقدامات افراطی دریغ نمی‌کند. در نهایت او به عنوان یک آنتاگونیست اصلی در سریال […]
میزراک . - کسلوانیا

میزراک

میزراک (Mizrak) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. او عضوی از «شوالیه‌های سنت جان» است، گروهی از جنگجویان سرسخت که توسط ابوت گرد هم آمده‌اند تا نظم را در شهر برقرار کنند. آن‌ها همچنین به عنوان جاسوسان او خدمت می‌کنند. شخصیت میزرک مردی سختگیر، جدی، و تا حدی با خلق و خوی خشن و تهاجمی […]
ترا . - کسلوانیا

ترا

ترا (Tera) یک شخصیت جانبی در «کسلوانیا: روندوی خونین» و همین طور ریمیک آن یعنی «کسلوانیا: گاه‌نامه‌های دراکولا X» است. او یک راهبه روستایی است که توسط نیروهای دراکولا ربوده می‌شود. تاریخچه ترا با دعاهایش شهر را هدایت می‌کرد. وقتی ریچر بلمونت یا ماریا رنارد او را پیدا می‌کنند، او دچار توهمی موقتی می‌شود و […]
شفت . - کسلوانیا

شفت

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"شریک","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/castlevania/%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7/\">دراکولا</a> (ارباب)"}}]}}]}}[/json] شفت (Shaft) یک کشیش تاریکی و خدمتکار وفادار کنت دراکولا بود. او در [link]{"text":"کسلوانیا: روندوی خونین"}[/link] معرفی شد و دوباره در [link]{"text":"کسلوانیا: سمفونی شب"}[/link] به عنوان یک آنتاگونیست ثانویه بازگشت. تاریخچه [link]{"text":"کسلوانیا: روندوی خونین"}[/link] در سال ۱۷۹۲، شفت اقدام به احیای کنت دراکولا کرد و به او در برنامه‌هایش برای ربودن چند دختر […]
ادوار . - کسلوانیا

ادوار

ادوار (Edouard) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا: نوکتورن، محصول نتفلیکس است. تاریخچه ادوار یک خواننده با استعداد اپرا بود تا اینکه با انت آشنا شد و به هدف او در کشتن خون‌آشام‌ها پیوست. او انت را در سراسر اروپا همراهی کرد، تا اینکه در مقطعی آن‌ها ریچر بلمونت را از دست یک موجود شب نجات دادند […]
قاضی . - کسلوانیا

قاضی

قاضی (Judge) شخصیتی در سریال انیمیشن کسلوانیا است. او رهبر شهر لیندنفلد است و با سالا و سایر راهبان این شهر که اختیارات او را زیر سوال می‌برند کینه دارد. پیش‌زمینه قاضی در لیندنفلد متولد شد اما در سن هشت سالگی به پایتخت نقل مکان کرد. بعد از رشد و گذراندن تحصیلاتش او جایگاه قاضی […]
اولروکس . - کسلوانیا

اولروکس

کنت اولروکس (Count Olrox) یک باس در «کسلوانیا: سمفونی شبانه» است. او بر قسمت بالایی قصر دراکولا حکومت می‌کند. او دو فرم دارد: یک ومپایر معمولی با لباس زرهی و دیگری یک انسان‌نما غول‌پیکر خزنده که می‌تواند گلوله‌های آتشین پرتاب کند. قدرت‌های و توانایی‌ها فدرت فرا انسانی رفلکس و سرعت فراصوت احضار جادویی موج جادویی فرم […]
گادبرند . - کسلوانیا

گادبرند

گادبرند (Godbrand) شخصیتی حاضر در سریال کسلوانیا است. او یکی از ژنرال‌های دراکولا و یک ومپایر وایکینگ بود که عاشق شکار کردن بود. او در فصل دوم سریال معرفی شد و به عنوان یک آنتاگونیست برجسته ایفای نقش کرد. قدرت‌ها و توانایی‌ها گادبرند در نبردها از یک شمشیر و شک تبر استفاده می‌:ند. او ومپایری […]
ژاک . - کسلوانیا

ژاک

ژاک (Jacques) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است. تاریخ ژاک یکی از اعضای انقلابیون ماریا رنارد است و احتمالا اهل شهر ماشکول است. در مقطعی او هنگام خارج شدن از میخانه شهر مورد حمله یک زن خون‌آشام قرار گرفت. سپس او را به [link]{"text":"شاتو"}[/link]ی مارکوئس برده شد، جایی که خون‌آشام‌ها از خون او تغذیه […]