ویکی کسلوانیا

ژاک

اشتراک‌گذاری

ژاک

Jacques

ژاک - کسلوانیا

گونه

انسان (قبلا)

جنسیت

مذکر

خاستگاه

ماشکول، فرانسه

اولین نمایش

شریک‌ها

ادوار (متحد)

ژاک (Jacques) شخصیتی در مجموعه انیمیشن نتفلیکس، کسلوانیا: نوکتورن است.

تاریخ

ژاک یکی از اعضای انقلابیون ماریا رنارد است و احتمالا اهل شهر ماشکول است. در مقطعی او هنگام خارج شدن از میخانه شهر مورد حمله یک زن خون‌آشام قرار گرفت. سپس او را به شاتوی مارکوئس برده شد، جایی که خون‌آشام‌ها از خون او تغذیه کردند و او را بالای انبوهی از اجساد انداختند. بعدا، جسد ژاک روی یک گاری دیده شد که برای تبدیل شدن به موجود شب نزد ابوت برده شد.

ژاک به عنوان یک موجود شب، خاطرات زندگی قبلی خود را از دست داد. هنگامی که به عنوان یک نگهبان در سرداب صومعه حاضر بود تا مراقب ادوار باشد، او انسانیت خود را به یاد آورد و خاطرات ضعیفی از ماریا به یادش آمد. بعدها ژاک علیه موجودات شب متخاصم شورش کرد و با ادوارد متحد شد.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

ژاک ابتدا با یک تفنگ دیده شد که نشان از مهارت او در استفاده از سلاح گرم دارد. او پس از تبدیل شدن به یک موجود شب، سرعت، قدرت و چنگال‌های تیزی به دست آورد و همچنین از یک نیزه در هنگام نگهبانی از سرداب صومعه استفاده می‌کرد.