بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

والکیا (سریال انیمیشن)

اشتراک‌گذاری

والکیا

Wallachia

والکیا (سریال انیمیشن) - کسلوانیا

کشور

مولداوی در اروپا

گروه کلیدی سیاسی

قبیله بلمونت
ارتش دراکولا
سخنران‌ها

رهبر شناخته شده

شهردار تارگوویست

والکیا (Wallachia) محل اصلی رویدادهای سریال انیمیشن کسلوانیا است. این شهر یک منطقه اروپایی در مولداوی در اواخر قرون وسطی است. والکیا در دو فصل اول نقشی برجسته‌ای را ایفا می‌کند و در طول مجموعه نیز به طور ثابت نمایش داده می‌شود.

مکان‌ها

شهرها

شهرک‌ها

  • بریلا
  • دانستی
  • لیدنفلد
  • لوپو
  • موردنو

مکان‌های برجسته

صفحات دیگر