بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

موجودات شب

اشتراک‌گذاری
موجودات شب

شبگردها یا موجودات شب (Night Creatures) محصول احیای اجساد از طریق فرآیندی به نام «آهنگری» است، که شامل الحاق یک روح خارجی یا یک شیطان به درون بدن به واسطه جادو است. این عمل تنها توسط انسان‌های معدودی به نام «آهنگران» (Forgemasters) انجام می‌شود. این فرآیند بیشتر از این که فقط احیای بدن باشد هدف اصلی‌اش دادن حیات جدید است و شامل بازیابی فرم اصلی یا ساختن یک شکل کاملا جدید می‌شود. در بیشتر موارد این به معنای احیای یک موجود با هویت کاملا جدید و متفاوت با زندگی صاحب قبلی بدن است.

صفحات دیگر