بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ماشکول

اشتراک‌گذاری

ماشکول

Machecoul

ماشکول - کسلوانیا

ماشکول (Machecoul) مکانی در کسلوانیا: نوکتورن است که به عنوان صحنه‌ی اصلی سریال عمل می‌کند. ماشکول یک کمون از فرانسه در قرن هجدهم است. این شهر زادگاه ماریا رنارد و محل سکونت فعلی مادرش ترا و همچنین پدرش ابوت امانوئل است.

ریشه‌ها

ماشکول یک کمون سابق در بخش لوار-آتلانتیک در غرب فرانسه است. در ۱ ژانویه ۲۰۱۶ این بخش با کمون جدید ماشکول-سا-مم ادغام شد. ۵۷۳۲ سکنه در اینجا زندگی می‌کند و رویداد «اولین کشتار ماشکول» در اینجا باعث آغاز جنگ وانده در سال ۱۷۹۳ شد.

صفحات دیگر