ویکی کسلوانیا

لیندنفلد

اشتراک‌گذاری

لیندنفلد

Lindenfeld

لیندنفلد - کسلوانیا

کشور

والکیا، رومانی

نوع

شهرک

نمایش

کسلوانیا (سریال انیمیشن)

لیندنفلد (Lindenfeld) مکانی در سریال انیمیشن کسلوانیا است. اینجا شهر کوچکی در والکیا است که ترور و سایفا در فصل سوم از آن بازدید کردند.

شرح

این شهر به خاطر داشتن صومعه شناخته می‌شود که این صومعه تحت اختیار سالا و راهبان است. این شهر توسط فرد به نام قاضی اداره می‌شود و او مسئول حفظ صلح داخل شهر و ساکنان آن است.

با وجود این که لیندنفلد شهر کوچکی در کنار جاده است اما دارای گارد محافظتی مناسبی است که به لطف سازمان قاضی محیا شده است.

ساکنان