بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لیجن

اشتراک‌گذاری

لیجن

Legion

لیجن - کسلوانیا

توانایی‌ها

شناوری
تولید موجودات زامبی-مانند
شلیک پرتوهای لیزری

نوع

شیطان

ریشه

کتاب مقدس

اولین نمایش

Symphony of the Night

لیجن (Legion) یک باس تکرار شده در مجموعه کسلوانیا است. او به عنوان «کسی که بسیار است» خطاب می‌شود.

شرح

در اکثر نمایش‌ها، لیجن به شکل یک گوی شناور نشان داده شده است که پوسته‌ی بیرونی آن توسط بدن‌های انسانی بی‌شماری محافظت می‌شود. این توده عظیم گوشت یک هسته داخلی را پنهان کرده است که هویت آن بسته به نوع بازی متفاوت است. در بیشتر موارد پوسته باید قطعه قطعه شود تا هسته نمایان شود. در اکثر نمایش‌ها زمانی که پوسته آن ضربه زده می‌شود، قطعه‌ای از آن به زمین می‌افتد.

در اکثر نمایش‌ها این موجود عجیب و غریب از سمتی به سمت دیگر حرکت می‌کند و تقریبا حرکت آن غیر قابل پیش‌بینی است، هرچند که هرگز از محل اولیه خود در مرکز اتاق خیلی دور نمی‌شوند. حرکات آن بسیار فریبنده هستند که ممکن است بازیکن را شگفت‌زده کند.

صفحات دیگر