ویکی کسلوانیا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قصر کارمیلا (سریال انیمیشن)

اشتراک‌گذاری

قصر کارمیلا

Carmilla's Castle

قصر کارمیلا (سریال انیمیشن) - کسلوانیا

ساکنان

لنور، مورانا، استرایگا (حاکمان)
هکتور (زندانی و برده)

کشور

استیریا، اتریش

نوع

قصر

قصر کارمیلا (Carmilla's Castle) مکانی در سریال کسلوانیا است. این قصر بزرگ همانند نامش متعلق به کارمیلا، ملکه ومپایر است. این بنای عظیم در استیریا اتریش واقع شده است که از لحاظ اندازه و مجلل بودن با قصر دراکولا رقابت می‌کند. قصر کارمیلا به عنوان مقر اصلی عملیات‌های شورای خواهران ایفای نقش می‌کند، شورایی که متشکل از چهار ومپایر زن است که بر این منطقه حکمرانی می‌کنند.

صفحات دیگر