بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فمیلیر

اشتراک‌گذاری
فمیلیر

یک فمیلیر (Familiar ) تصویری خیالی است که توسط کاربر احضار می‌شود. فمیلیرها می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند، مثل یک خفاش، ارواح، ایمپ و بسیاری موارد دیگر، یا اینکه می‌تواند از روح دشمنان اسیر شده تشکیل شده باشد. رایج‌ترین هدف از آن‌ها ارائه مهارت‌هایی جهت پشتیبانی برای کاربر است. برخی از فمیلیرها نیز ممکن است از حملات ویژه‌ای برای کمک به بازیکن در نبرد استفاده کنند.

اولین نمایش فمیلیرها در بازی کسلوانیا: سمفونی شب صورت گرفت.

صفحات دیگر