ویکی کسلوانیا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شورای خواهران

اشتراک‌گذاری

شورای خواهران

Council of Sisters

شورای خواهران - کسلوانیا

نام مستعار

شورا

عوامل

مورانا
استرایگا

نژاد

ومپایرها

اهداف

فتح و گسترش قلمرو
حفظ امنیت پایدار منابع غذایی

نوع سازمان

حکومتی، نظامی

نمایش

کسلوانیا (سریال انیمیشن)

شورای خواهران (Council of Sisters) یک جناح آنتاگونیست محوری است که در فصل سریال انیمیشن کسلوانیا معرفی شد. این گروه متشکل از یک انجمن خواهری از چهار ومپایر قدرتمند است که بر استیریا حکمرانی می‌کنند. این اتحاد توسط کارمیلا، ملکه ومپایر فرماندهی می‌شود و مقر آن‌ها در قصر او در اتریش واقع شده است.

با وجود این که به طور عمومی کارمیلا به عنوان رهبر آن‌ها تلقی می‌شود، اما تمام چهار عضو عنوان «ملکه استیریا» را دارند به طور برابر حکمرانی می‌کنند. هر یک از خواهران نقشی را در این شورا بر عهده دارند؛ کارمیلا ایده‌های جدید را فراهم می‌کند، مورانا مسئول سازمان‌دهی، استرایگا فرمانده نظامی، و لنور دیپلمات این شورا است.

صفحات دیگر