بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنت-دومینگو

اشتراک‌گذاری

سنت-دومینگو

Saint-Domingue

سنت-دومینگو - کسلوانیا

ساکنان

انت (قبلا)
سیسیل (قبلا)
ادوار (قبلا)
استر (قبلا)
ووبلانک (قبلا)

محیط

شهر

سنت-دومینگو (Saint-Domingue) مکانی در کسلوانیا: نوکتورن است. اینجا یک مستعمره از فرانسه است که اقتصاد اصلی آن از قاچاق انسان، ماهیگیری، تجارت دریایی و مزارع شکر است. انت و ادوار و همچنین ووبلانک، یک خون‌آشام برده‌دار اهل این مکان هستند.

ریشه‌ها

سنت-دومینگو از سال ۱۶۵۹ تا ۱۸۰۴ یک مستعمره واقعی فرانسوی در بخش غربی جزیره هایتی در دریای کارائیب (منطقه هائیتی امروزی) بود. نام آن از مردم تاینو این جزیره گرفته شده است. معمولا اینجا با عنوان جزیره هیسپانیولا شناخته می‌شود که توسط استعمارگران اسپانیایی و فرانسوی به آن داده شده است.

صفحات دیگر