ویکی کسلوانیا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سخنران‌ها

اشتراک‌گذاری

سخنران‌ها

Speakers

سخنران‌ها - کسلوانیا

مقر

گرژیت و سایر مناطق والکیا

رهبر

الدر

اعضا

ارن
خواهر ترا

نژاد

انسان

ظرفیت‌ها

آموزش‌دیده و آگاه از هنرهای جادویی
دستکاری عناصر
دانش تاریخی گسترده
ایده‌آلیست‌های نوع دوست

هدف

کمک و حفاظت به افراد محتاج کمک

نوع سازمان

سخنورهای مسافر

نمایش

کسلوانیا (سریال انیمیشن)

سخنران‌ها (Speakers) گروهی از محققان کوچ‌کننده هستند که قصه‌ها و سنت‌های شفاهی را حفظ کرده‌اند. کلیسا آن‌ها را به چشم جادوگر و مسئول خشم دراکولا می‌دانست و از این رو اعضای آن را مورد آزار قرار می‌داد. ترور بلمونت در مقطعی به آن‌ها کمک کرد تا قبل از رسیدن ماموران کلیسا برای کشتن آن‌ها پنهان شوند. هدف این سازمان کمک‌رسانی به افراد محتاج بود.

گروه سخنران‌ها با دوازه عضو از طریق گرژیت در حال سفر بودند. عضو ارشد آن‌ها با عنوان الدر شناخته می‌شد و نوه‌ی او یعنی سایفا بلنادس یک جادوگر و قدرتمندترین عضوشان بود.

ترا عضوی از گروه سخنرانان بود که سرانجام در روسیه ساکن شد. خواهر او نیز یکی از سخنران‌ها بود که همراه با قربانیان دیگری توسط ارزبت بتری و افرادش اسیر و کشتار شد. ترا پس از این ماجرا از روسیه گریخت و در فرانسه ساکن شد.

صفحات دیگر