بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دالان بی‌انتها

اشتراک‌گذاری

دالان بی‌انتها

Infinite Corridor

دالان بی‌انتها - کسلوانیا

ساکنان

محیط

قلمروی جداگانه

دالان بی‌انتها (Infinite Corridor) مکانی در سریال کسلوانیا است. این یک قلمروی جداگانه است که فرد از طریق آن می‌تواند به بسیاری از سرزمین‌های دیگر جدا از فضا و زمان این دنیا دسترسی پیدا کند.

شرح

این دالان توسط سنت ژرمن و به عنوان یک مسیر عرفانی، خارج از زمان و فضا ارائه مطرح شد. این بعد به عنوان یک مسیر مرکزی عمل می‌کند و جهان ما را به بسیاری از جهان‌های دیگر متصل می‌کند. افرادی که درون این دلان هستند آن را به شکل تونلی بی‌انتها با یک انرژی فیروزه‌ای و صورتی مشاهده می‌کنند که در حال چرخش است. اکثر مردم از وجود چنین دالانی بی‌خبر هستند و تنها تعدادی دانشمند که در هنرهای جادویی آن را می‌شناسند. با این حال حتی برخی از آن‌ها از جلمه آلوکارد هم معتقدند که این دالان چیزی جز یک افسانه نیست.

درهایی که به این دالان وجود دارند که باز کردن آن‌ها بسیار دشوار است و باز کردن آن هزینه‌ی بسیار و اراده‌ی بالایی را طلب می‌کند. تنها راه شناخته شده برای باز کردن این دالان توسط سنت ژرمن و با استفاده از کلید کیمیاگر نشان داده شده است. از طریق این دالان امکان بیرون کشیدن روح افراد مرده از جهنم وجود دارد.

صفحات دیگر