بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آهنگر شیطان

اشتراک‌گذاری

آهنگر شیطان

Devil Forgemasters

آهنگر شیطان - کسلوانیا

مقر

قصر دراکولا

ماموران

هکتور
آیزاک
میراندا

نژاد

انسان‌ها

ظرفیت

ساخت شیطان

هدف

خدمت به دراکولا (هدف اولیه)

یک سازنده یا آهنگر شیطان (Devil Forgemaster) انسانی است که هنرهای تاریک را آموزش دیده قادر به ساخت موجودات شرور و شیطانی است.

این حرفه در «کسلوانیا: نفرین تاریکی» معرفی شد و این آهنگران از نیروهای اولیه دراکولا در اولین دوران سلطنت وحشتناکش بر والکیا بود.

شرح کلی

در حالی که چیز زیادی در مورد آهنگران شیطان گفته نشده است اما آن‌ها فقط تمرین‌کنندگان جادوی سیاه نیستند بلکه در زمینه هنرهای کیمیاگری و متافیزیک غیرمادی هم فعال هستند و قادر به ساخت سلاح‌های عظیم و مهماتی از مواد خام هستند. همچنین این فراد می‌توانند با دانش ممنوعه‌ای که در اختیار دارند موجودات جادویی زنده را خلق کنند.

مخلوقات آن‌ها با نام «شیطان‌های بی‌گناه» شناخته می‌شوند که موجوداتی احضار شده و متولد شده از تاریکی هستند. تمام موجودات خلق شده به طور مطلق به آهنگران خود وفادار هستند و می‌توانند با نبرد و تخریب، قدرتمندتر شوند.

رتبه‌ی آن‌ها توسط خود دراکولا تعیین می‌شود، و آهنگران شیطان ممکن است مسئول ساخت دشمنان عظیمی در مجموعه کسلوانیا باشند.

آهنگران شیطان شناخته شده

صفحات دیگر