بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آشوب

اشتراک‌گذاری

آشوب

Chaos

آشوب - کسلوانیا

توانایی‌ها

ربودن و استفاده از ارواح
شلیک پرتابه‌های پیکان-شکل
شلیک گوی‌های انرژی قوی
مار اسکلتی کمکی در نبرد

نوع

موجودیت برتر

اولین نمایش

کسلوانیا: آواز اندوه

آشوب یا کی‌آس (Chaos) باس نهایی «کسلوانیا: آواز اندوه» است. کی‌آس موجودیتی متولد شده از انسان‌ها و منشا قدرت دراکولا است. این موجودیت نمایانگر ریشه‌ی تمام چیزهای آشوب‌زده است.

شرح

کی‌آس انتخاب کرد تا سوما کروز تبدیل به ارباب تاریکی بعدی شود چرا که او وارث روح دراکولا بود. سوما با تشخیص این موضوع در مقطعی وارد قلمروی آشوب‌زده شد و با سرنوشت خود مبارزه کرد.

با وجود تمام تلاش‌های کی‌آس، سوما سرانجام به تجسم اسرارآمیز تاریکی سقوط کرد و از این رو قصر دراکولا را از گرفتگی که در آن به دام افتاده بود خارج کرد. در عین حال قصر فرو ریخت و از این دنیا ناپدید شد.

صفحات دیگر