ویکی Borderlands

مالیوان (Maliwan)

اشتراک‌گذاری
مالیوان (Maliwan) Borderlands

مالیوان (Maliwan) یک تولیدکننده‌ی اسلحه روی سیاره پاندورا است. سلاح‌ها و شیلدهای آن‌ها همیشه از نوعی فناوری عنصری استفاده می‌کند.