ویکی Borderlands

اریدیوم (Eridium)

اشتراک‌گذاری
اریدیوم (Eridium) Borderlands

اریدیوم (Eridium) عنصری جدید در Borderlands 2 است. این عنصر بعد از این که شکارچیان والت اقدام به باز کردن والت کردند در پاندورا منتشر شد. پس از کشف اریدیوم یک محصول جانبی به نام اسلگ از پالایش اریدیوم به دست آمد که به خاطر خواص منحصر به فردش در تولید سلاح‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

اریدیوم می‌تواند توسط افراد سایرن به منظور تقویت کردن قدرت‌هایشان مورد استفاده قرار گیرد.

بیشترین میزان از بارهای اریدیوم که یک بازیکن می‌تواند داشته باشد ۵۰۰ تا است.

اریدیوم و اریدین‌ها

نام این ماده از نژاد پیشرو و باستانی اریدین‌ها گرفته شده است، نژادی که در گذشته از این عنصر استفاده می‌کردند. این عنصر معدنی از لحاظ کاربردی به عنوان منبع انرژی جهانی دارای اهمیت بسیار بالایی است، چرا که سلاح‌های اریدین در Borderlands از اریدیوم به عنوان یک منبع مهمات برای شارژ مجدد استفاده می کنند. نه اریدین‌ها و نه سلاح‌های آنها در Borderlands 2 موجود نیستند اما تعداد اندکی از آثار باستانی اریدین در این نسخه وجود دارد.