ویکی Borderlands

اریدین‌ها (Eridians)

اشتراک‌گذاری
اریدین‌ها (Eridians) Borderlands

ویرانه‌های اریدین در سایت حفاری پاتریشیا تنیس

اریدین‌ها (Eridians) نژاد باستانی بیگانه‌ای هستند که از نکرواتافیو سرچشمه گرفته‌اند. فناوری بسیار برتر آن‌ها به آنان اجازه داده تا مخازن (Vaults) و شگفتی‌های دیگری از جمله سلاح‌ها و عتیقه‌هایی را که در اطراف پاندورا به جای بگذارند.

تاریخچه

اریدین‌ها با وجود اهمیت بالایی که دارند اما اطلاعات کمی در موردشان وجود دارد. آنچه معلوم است این است که آن‌ها به یک فناوری پیشرفته و بسیار برتر از بشریت رسیده بودند و این که حداقل بخشی از جامعه خود را در پاندورا حفظ کرده بودند. نه تنها آنها والت‌ها را ایجاد کرده‌اند، بلکه باور بر این است که آن‌ها همین‌طور مسئول گماشتن نگهبانان برای محافظت از این والت‌ها هستند. کل جمعیت زیستگاه آن‌ها یعنی نکرواتافیو، با اراده‌ی خود همانند یک طعمه برای به دام انداختن دیسترویر در والت بزرگ عمل کردند. آنها خودشان نیز توسط یک سایرن باستانی مهر و موم شدند.

صفحات دیگر