ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

صفحات برجسته

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
آرک‌های داستان .  - مدرسه قهرمانانه من

آرک‌های داستان

داستان انیمه و مانگای مدرسه قهرمانانه من به چندین حماسه و آرک داستانی تقسیم می‌شود. در این صفحه نام حماسه‌ها و آرک‌ها به همراه مختصری از داستان هر کدام شرح داده شده است. نکته: بیشتر نام‌های حماسه‌ها و آرک‌ها توسط طرفداران برای سازماندهی بهتر داستان مجموعه ایجاد شده است و نام‌های رسمی نیست. حماسه آغاز […]