ویکی مدرسه قهرمانانه من

چیکارا یوتسوباشی (Chikara Yotsubashi)

اشتراک‌گذاری

چیکارا یوتسوباشی

Chikara Yotsubashi

چیکارا یوتسوباشی (Chikara Yotsubashi) مدرسه قهرمانانه من

نام مستعار

دسترو

خانواده

پیشه

  • شرور
  • فرمانده عالی ارتش آزادی متا (قبلا)

وابسته به

ارتش آزادی متا

اولین نمایش

مانگا: فصل ۱۷۱ (اشاره شده)

چیکارا یوتسوباشی (Chikara Yotsubashi) که همچنین با عنوان دسترو شناخته می‌شود، یک شرور بدنام و فرمانده عالی و بنیانگذار ارتش آزادی متا بوده است. او پدر ریکیا یوتسوباشی است.