ویکی مدرسه قهرمانانه من

هشت گلوله (Eight Bullets)

اشتراک‌گذاری

هشت گلوله

Eight Bullets

هشت گلوله (Eight Bullets) - مدرسه قهرمانانه من

پیشه

یاکوزا

وابسته به

اولین نمایش

مانگا: ففصل ۱۳۸
انیمه: قسمت ۷۰

هشت گلوله (Eight Bullets) یک گروه یاکوزا و بخشی از گروه شیه هاسایکای هستند. اعضای این گروه شامل افرادی هستند که شان و استدلال خود برای زندگی کردن را از دست داده‌اند، و به همین خاطر به اوورهول پیوستند تا دلیلی برای ادامه زندگی داشته باشند. این هشت فرد از قدرتمندترین افراد یاکوزا هستند و از کوسه‌های خطرناکی بهره می‌برند.

اعضا

  • شین نموتو
  • ریکیا کاتسوکامه
  • تویا ستسونو
  • یو هوجو
  • سورامیتسو تابه
  • کندو راپا
  • هکیجی تنگای
  • دیدورو ساکاکی