ویکی مدرسه قهرمانانه من

میدنایت بویز (Midnight Boys)

اشتراک‌گذاری

پسران نیمه‌شب

Midnight Boys

میدنایت بویز (Midnight Boys) مدرسه قهرمانانه من

پیشه

قهرمانان حرفه‌ای، سایدکیکس

وابسته به

میدنایت

اولین نمایش

مانگا: فصل ۶+ آلفا (Illegals)

میدنایت بویز (Midnight Boys) گروهی چهار نفره از قهرمانان هستند که تحت فرمان میدنایت فعالیت می‌کنند.

شرح

میدنایت بویز هم یک تیم قهرمان و هم یک باشگاه هواداری است که توجه ویژه‌ای به سلامتی میدنایت دارد. آن‌ها میدنایت را با نام «بانو میدنایت» (Mistress Midnight) خطاب می‌کنند.