ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

میدنایت بویز (Midnight Boys)

اشتراک‌گذاری

پسران نیمه‌شب

Midnight Boys

میدنایت بویز (Midnight Boys) مدرسه قهرمانانه من

پیشه

قهرمانان حرفه‌ای، سایدکیکس

وابسته به

میدنایت

اولین نمایش

مانگا: فصل ۶+ آلفا (Illegals)

میدنایت بویز (Midnight Boys) گروهی چهار نفره از قهرمانان هستند که تحت فرمان میدنایت فعالیت می‌کنند.

شرح

میدنایت بویز هم یک تیم قهرمان و هم یک باشگاه هواداری است که توجه ویژه‌ای به سلامتی میدنایت دارد. آن‌ها میدنایت را با نام «بانو میدنایت» (Mistress Midnight) خطاب می‌کنند.

صفحات دیگر