بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لورکرها (The Lurkers)

اشتراک‌گذاری

لوکرها

The Lurkers

لورکرها (The Lurkers) - مدرسه قهرمانانه من

رهبر

اعضای دیگر

مانت لیدی
کاموی وودز

پیشه

قهرمان‌ها

اولین نمایش

مانگا: فصل ۱۶۸
انیمه: قسمت۸۰

لورکرها (The Lurkers) گروهی از قهرمان‌های حرفه‌ای هستند.

تاریخچه

بعد بازنشستگی آلمایت بسیاری از قهرمان‌ها برای مبارزه با افزایش جنایات اقدام به تشکیل تیم‌هایی کردند. بعد وقوع رویدادهایی در کامینو، اج‌شات از کاموی دعوت کرد تا تیمی را با هم تشکیل دهند که کاموی نیز پذیرفت. مدتی بعد آن‌ها مانت لیدی را به گروه دعوت کردند.

بعد از آن که کمیسیون امنیت عمومی قهرمانی از تمام شاگردان قهرمانی درخواست کرد تا در آموزش‌های میدانی شرکت کنند، سه دانش‌آموز از کلاس 1-A و یک دانش‌آموز از کلاس 1-B به لورکرها پیوستند.

اعضا

صفحات دیگر