ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیه هاسایکای

اشتراک‌گذاری

شیه هاسایکای

Shie Hassaikai

شیه هاسایکای - مدرسه قهرمانانه من

رهبران

کرونوستاسیس (دستیار)
میمیک (متصدی)

اعضای دیگر

تعدادی یاکوزای اوباش بی‌نام

پیشه

یاکوزا
دلال

اولین نمایش

مانگا: فصل ۱۱۵
انیمه: قسمت ۶۲

شیه هاسایکای (Shie Hassaikai - به معنای: هشت فرمان مرگ) یک سازمان یاکوزا به رهبری اوورهول است. آن‌ها آنتاگونیست‌های آرک «شیه هاسایکای» هستند.

اعضای شناخته شده

شیه هاسایکای

 • اوورهول
 • کرونوستاسیس
 • میمیک
 • باس
 • گنگسترهای بی‌نام

هشت گلوله

 • شین نموتو
 • ریکیا کاتسوکامه
 • تویا ستسونو
 • یو هوجو
 • سورامیتسو تابه
 • هیکجی تنگای
 • کندو راپا
 • دیدورو ساکی
صفحات دیگر