بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دبیرستان کتسوبوتسو آکادمی

اشتراک‌گذاری

دبیرستان کتسوبوتسو آکادمی

Ketsubutsu Academy High School

دبیرستان کتسوبوتسو آکادمی مدرسه قهرمانانه من

پیشه

آموزشگاه قهرمانی

اولین نمایش

مانگا: فصل ۱۰۳
انیمه: قسمت ۵۳

دبیرستان کتسوبوتسو آکادمی (Ketsubutsu Academy High School) یک آموزشگاه برای دانش‌آموزانی است که می‌خواهند به یک قهرمان حرفه‌ای تبدیل شوند.

افراد شناخته شده

معلمان

  • خانم جوک

دانش‌آموزان سال دومی

  • یو شیندو
  • شیکوی ماکابه
  • ایتجیرو توتکی
  • تاتامی ناکاگامه
  • یک دانش‌آموز ناشناس
صفحات دیگر