بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

صفحات برجسته

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
آرک‌های داستان .  - بلو لاک

آرک‌های داستان

این صفحه حاوی آرک‌های داستان انیمه و مانگای بلو لاک است و خلاصه‌ای از هر آرک آمده است. آرک معرفی / Introduction Arc ۳۰۰ مهاجم دبیرستانی جمع‌آوری شدند تا با استفاده از پروژه ناشناخته بلو لاک، بزرگترین مهاجم ژاپن را خلق کنند. تعداد چپترهای مانگا: ۴ تعداد قسمت‌های انیمه: ۲ آرک گزینش اول / First Selection Arc بیست و […]