بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

۶ برتر

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
ریوسی شیدو .  - بلو لاک

ریوسی شیدو

ریوسی شیدو (Ryusei Shido) یکی از مدعیان پروژه بلو لاک است که در حال حاضر برای تیم پاریس اکس جن فرانسه بازی می‌کند. شیدو بر خلاف اکثر مهاجمان، رویای مشخصی برای تبدیل شدن به بهترین مهاجم جهان ندارد، بلکه بیشتر به دنبال لذت بردن از زندگی با فوتبال است. از بین ۳۰۰ مهاجم اصلی انتخاب […]
کنیو یوکیمیا .  - بلو لاک

کنیو یوکیمیا

کنیو یوکیمیا (Kenyu Yukimiya) یکی از مدعیان پروژه بلو لاک است که در حال حاضر به عنوان مدافع چپ برای تیم باسترد مونهن آلمان در لیگ نئو ایگوئیست بازی می‌کند. او یک فردی سرسخت است که از یک بیماری چشمی به نام نوروپاتی بینایی رنج می‌برد. یوکیمیا با هر چیزی که دارد می‌جنگد تا قبل […]
ایتا اوتویا .  - بلو لاک

ایتا اوتویا

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a8%d9%84%d9%88-%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86\">بلو لاک ایلون</a> (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تیم B (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تیم بلو لاک (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2\">تیم قرمز</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پست","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"بال"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فوروارد (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مداقع کناری (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۹۳"}}]}}]}}[/json] ایتا اوتویا (Eita Otoya) یکی از مدعیان پروژه بلو لاک است که در حال حاضر به عنوان یک بال راست برای تیم [link]{"text":"اف‌سی بارچا"}[/link]ی اسپانیا در لیگ نئو ایگوئیست بازی می‌کند. هنگامی اوتویا که برای اولین بار […]
تابیتو کاراسو .  - بلو لاک

تابیتو کاراسو

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a8%d9%84%d9%88-%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86\">بلو لاک ایلون</a>&nbsp;(قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تیم B (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تیم بلو لاک (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"تیم قرمز (قبلا)\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پست","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هافبک دفاعی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۹۳"}}]}}]}}[/json] تابیتو کاراسو (Tabito Karasu) یکی از مدعیان پروژه بلو لاک است که در حال حاضر برای پاریس اکس جن فرانسه در لیگ نئو ایگوئیست بازی می‌کند. هنگامی که کاراسو برای اولین بار معرفی شد، او در گزینش سوم در رتبه سوم قرار […]