بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اتحادیه فوتبال ژاپن

اشتراک‌گذاری

اتحادیه فوتبال ژاپن

Japan Football Union

اتحادیه فوتبال ژاپن - بلو لاک

واقع در

ژاپن

اولین نمایش

چپتر ۱

اتحادیه فوتبال ژاپن (Japan Football Union) ساختمانی است که از طرف آن ۳۰۰ بازیکن فوروارد دبیرستانی برای پروژه بهبود بازیکن دعوت شده‌اند.

اتحادیه فوتبال ژاپن یا فدراسیون فوتبال ژاپن یک نهاد حاکمیتی است که مسئولیت اداره فوتبال در ژاپن را بر عهده دارد. این نهاد مسئولیت تیم ملی و همچنین مسابقات باشگاهی را بر عهده دارد.

اعضا