نژادها

با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
ویسورد بلیچ

ویسورد

ویسورد (Visored) گروهی از شینیگامی‌ها است که دارای قدرت‌های هالو هستند. به دنبال نبرد شهر کاراکورا، آن‌ها به مبارزانی محوری در برابر سوسوکه آیزن و گروه زیردست او یعنی اسپادا تبدیل شدند. نگاه کلی ویسوردها به عنوان شینیگامی‌هایی که دارای قدرت‌ها هالو هستند در برابر آرانکارها قرار دارند. یک ویسورد برای دستیابی به قدرت‌های هالو […]

هالو بلیچ

هالو

هالوها (Hollow) نژادی از موجودات هستند که از روح انسان ها متولد شده‌اند به دلایل مختلفی بعد از مرگ به انجمن روح منتقل نشده نشده‌اند و برای مدت زیادی در دنیای انسان باقی مانده‌اند. آن‌ها روح های فاسدی با قدرت های فرا طبیعی هستند که از روح انسان‌های زنده و مرده تغذیه می‌کنند. آنها در هوئکو […]

کویینسی بلیچ

کویینسی

کویینسی‌ها (Quincy) انسان‌هایی هستند که قادر به تشخیص وجود هالوها هستند. این افراد همانند شینیگامی‌ها به منظور مقابله با هالوها و شکست دادن آن‌ها تمرین کردند. بیشتر کویینسی‌ها در طی ۲۰۰ سال گذشته توسط شینیگامی‌ها و به منظور جلوگیری از فروپاشی دنیا نابود شدند. کویینسی‌ها در تضاد با شینیگامی‌ها هستند. نگاه کلی کوییسی‌ها انسان‌هایی هستند […]

آرانکار بلیچ

آرانکار

آرانکار (Arrancar) یک هالو است که ماسک خود را برداشته و قدرت‌هایی شبیه به شینیگامی به دست آورده است. نگاه کلی آرانکارها گروهی از هالوها هستند که به واسطه‌ی برداشتن ماسک‌های خود قدرت‌هایی شبیه به شینیگامی پیدا کرده‌اند. افرادی که توسط آیزن با استفاده از هوگیوکو تبدیل به آرانکار شده‌اند، معمولا دارای قدرت‌های فراتری هستند، […]

فول‌برینگر بلیچ

فول‌برینگر

فول‌برینگرها (Fullbringer) انسان‌های با آگاهی معنوی هستند که با قابلیت فول‌برینگ متولد شده‌اند، قابلیتی که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا روح‌های ساکن در ماده فیزیکی را کنترل و دستکاری کنند. قدرت‌های آن‌ها توسط ریریوکوی هالو شکل گرفته است. نگاه کلی فول‌برینگرها همانند تمام انسان‌های دارای آگاهی معنوی قادر به حسن کردن ریریوکوی سایر موجودات معنوی […]

بانت بلیچ

بانت

بانت‌ها (Bounts) قبیله‌ای از موجودات مصنوعی هستند که تا وقتی به مصرف روح‌ها ادامه دهند قادر به حیات نامحدود هستند. نگاه کلی بانت‌ها موجوداتی با آگاهی معنوی هستند که به طور مصنوعی و به واسطه‌ی یک حادثه آزمایشی در انجمن روح ایجاد شدند. دانشمندان مختلف از جمله رانتائو و گروهش در تلاش بودند تا راهی […]