مکان‌ها

با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
انجمن روح بلیچ

انجمن روح

انجمن روح (Soul Society) یک دنیای پس از مرگ است. این مکان جایی است که شینیگامی‌ها و بیشتر ارواح تا زمان تجلی دوباره‌شان در دنیای انسان زندگی می‌کنند. در حالی که این مکان توسط ساکنانش با عنوان انجمن روح شناخته می‌شود اما در واقع این جا شاخه‌ی شرقی از یک انجمن بزرگتر است که ناحیه‌ای […]

سیریتی بلیچ

سیریتی

سِیریتی (Seireitei) مرکز انجمن روح است. نگاه کلی سیریتی یک شیرو (نوعی قلعه ژاپنی) با چهار ورودی است که هر کدام از آن‌ها توسط یکی از دروازه‌بان‌ها نگهبانی می‌شود. این دروازه‌ها در مجموع با نام چهار دروازه بزرگ روح خالص شناخته می‌شوند. این دروازه‌ها چنان سنگین هستند که جیدانبو ایکانازاکا باید با تمام توان خود […]

روکونگای بلیچ

روکونگای

روکونگای (Rukongai) بزرگترین و پرجمعیت‌ترین بخش انجمن روح است. نگاه کلی روکونگای شامل ۳۲۰ ناحیه است که بالاتر بودن شماره‌ی هر یک از این نواحی نشانه‌ی دور بودن آن از مرکز این شهر است. همین موضوع باعث شده است که نواحی دورتر تبدیل به محل‌هایی زاغه‌نشین شوند. نواحی نزدیک به مرکز مثل ناحیه ۱ محل‌های […]

هوئکو موندو بلیچ

هوئکو موندو

هوئکو موندو (Hueco Mundo) بُعدی است که معمولا هالوها و آرانکارها ساکن آن هستند. این دنیا در بین دنیای انسانی و انجمن روح واقع شده است. نگاه کلی این دنیا شامل صحرایی سفید و بی انتها، و شبی یک نواخت است. در هوئکو موندو گام‌های ماه بر عکس دنیای انسانی است. صحرای آن ظاهرا فاقد […]

دانگای بلیچ

دانگای

دانگای (Dangai) که همچنین با عنوان دنیای پرتگاه شناخته می‌شود، بُعدی راهرو-مانند است که دنیان انسانی را به انجمن روح متصل می‌کند. دانگای جدا از فضا و زمان است و درون خلائی تحت عنوان گارگانتا شناور است. نگاه کلی دانگای در اصل هم یک تبعیدگاه و هم یک گذرگاه به دنیای انسانی بود. کوریو و […]