دسته‌بندی نشده

با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
آرک‌های داستانی انیمه بلیچ

آرک‌های داستانی انیمه

داستان انیمه بلیچ در قالب چند آرک داستانی خلاصه می‌شود. این آرک‌ها اقتباسی از مانگای بلیچ به نویسندگی تایت کوبو هستند، به جز پنج آرک که فقط مربوط به انیمه است و در داستان اصلی مانگا جایی ندارد. نکته: آرک‌های ستاره دار، آرک‌هایی هستند که فقط در انیمه وجود دارند. آرک مامور شینیگامی (قسمت ۱-۲۰) […]