کویینسی

کویینسی

Quincy

کویینسی - بلیچ

قدرت اصلی

سلاح روح

اعضای برجسته

اوریو ایشیدا
ریوکن ایشیدا
ماساکی کوروساکی
ایچیگو کوروساکی
واندنریچ

کویینسی‌ها (Quincy) انسان‌هایی هستند که قادر به تشخیص وجود هالوها هستند. این افراد همانند شینیگامی‌ها به منظور مقابله با هالوها و شکست دادن آن‌ها تمرین کردند. بیشتر کویینسی‌ها در طی ۲۰۰ سال گذشته توسط شینیگامی‌ها و به منظور جلوگیری از فروپاشی دنیا نابود شدند. کویینسی‌ها در تضاد با شینیگامی‌ها هستند.

نگاه کلی

کوییسی‌ها انسان‌هایی هستند که قادر به جذب و کنترل ریشی و تبدیل آن به سلاح‌های معنوی هستند.

  • کنترل ریشی: یک کویینسی از ریشی در اتمسفر استفاده می‌کند و آن را برای ایجاد سلاح‌ها با ریریوکوی خود ترکیب می‌کند. آن‌ها در مکان‌هایی مثل انجمن روح یا هوئکو موندو که میزان ریشی بیشتر است راحتر می‌توانند این انرژی را جمع‌آوری کنند. برای یک کویینسی قدرتمند میان ریشی و ریریوکو به عنوان یک منبع قدرت تفاوتی وجود ندارد. کنترل چنین انرژی به آن‌ها قابلیت‌های هجومی، تدافعی و حمایتی را به ارمغان می‌آورد.
    • سلاح روح: این سلاح توسط کویینسی و با جمع‌آوری ریشی موجود در هوا ساخته می‌شود. تنها محدودیت یک کویینسی در انجام این کار میزان استقامت او و توانایی در جذب ریشی محیط است.
  • هوشیاری معنوی: کویینسی‌ها به عنوان موجودات معنوی قادر به حس کردن هالوها و دیگر موجودات معنوی از فاصله دور هستند. آن‌ها درک بالایی از ریاتسو دارند.

کویینسی اچت و گنمیشت

کویینسی‌ها در مقطعی از تاریخچه‌شان، خودشان را از لحاظ تبار و اصل و نسب تمایز دادند. افرادی که تنها از دودمان با قدمتی از کویینسی بودند از میراث خالصی برخوردار بودند که عنوان اچت (Echt – در آلمانی به معنی «واقعی») شناخته می‌شدند، و سایر افراد که دارای این شرایط نبودند با نام گمیشت (Gemischt – در آلمانی به معنی «ترکیبی») شناخته می‌شدند. برای حفظ این میراث خالص بسیاری از خانواده‌ها تنها ازدواج‌های فامیلی داشتند یا با خانواده‌های اصیل ازدواج می‌کردند.

کویینسی با قدرت اشتراک

برخی از کویینسی‌ها به طور ذاتی قادر به جذب ریشی از محیط اطراف و تبدیل کردن آن به قدرت نیستند، اما در عوض قادرند قدرت خود را به دیگران انتقال بدهند، اگرچه همچنان امکان یادگیری کنترل ریشی را نیز دارند. این نوع کویینسی‌ها بسیار نادر هستند گفته شده هر چند دهه یکی از آن‌ها متولد می‌شود. عاجز بودن آن‌ها در ساخت سلاح‌های روح اغلب باعث سرافکندگی آن‌ها بود و در تاریخ آن‌ها به خاطر همین موضوع کشته می‌شدند. تنها کویینسی‌های شناخته شده در این باره یوهاخ و یوگرام هاشوالث هستند.