ویسورد

ویسورد

Visored

ویسورد - بلیچ

قدرت اصلی

ماسک هالو، زانپاکوتو

اعضای برجسته

شینجی هیراکو
روجورو اوتوریباشی
ماشیرو کونا
لاو آیکاوا
هیروری ساروگاکی
لیسا یادومارو
هاچیگن اوشودا
کنسی موگوروما
ایچیگو کوروساکی

ویسورد (Visored) گروهی از شینیگامی‌ها است که دارای قدرت‌های هالو هستند. به دنبال نبرد شهر کاراکورا، آن‌ها به مبارزانی محوری در برابر سوسوکه آیزن و گروه زیردست او یعنی اسپادا تبدیل شدند.

نگاه کلی

ویسوردها به عنوان شینیگامی‌هایی که دارای قدرت‌ها هالو هستند در برابر آرانکارها قرار دارند.

یک ویسورد برای دستیابی به قدرت‌های هالو از یک ماسک استفاده می‌کند. این باه آن‌ها اجازه می‌دهد تا قابلیت‌های شینیگامی خود را به قدرت‌های هالو تقویت کنند. به این ترتیب ریاتسوی آن‌ها به ترکیبی از هالو و شینیگامی تغییر می‌کند. فرآیند پوشیدن یک ماسک هالو با عنوان هالوسازی شناخته می‌شود.

ویسوردها شینیگامی‌هایی در سطح کاپیتان و نایب هستند. آن‌ها توسط انجمن روح به خاطر شکستن تابوی دریافت قدرت‌ها هالو مجرم شناخته می‌شوند.

تاریخچه

آرک بازگشت آونگ

حدود ۱۰۰ سال پیش از شروع داستان کنونی، مردم انجمن روح به تدریج ناپدید می‌شدند اما هیچ جسدی از آن هم پیدا نمی‌شد و تنها لباس‌های قربانی‌ها باقی می‌ماند. این وضعیت باعث ایجاد یک هیاهوی بزرگ در گوتی ۱۳ شد چرا که گروه‌های تحقیقاتی فرستاده می‌شدند و دیگر هیچ چیزی آن‌ها شنیده نمی‌شد. به همین سبب ساختار فرماندهی لشکر نهم خودشان شروع به تحقیق کردند که متشکل از کاپیتان این دسته یعنی کنسی موگوروما و نایب او یعنی ماشیرو کونا و تابعان آن‌ها بود. تمام آن‌ها توسط یک مهاجم ناشناخته خرد شدند و روشی نامعلوم اسیر شدند.

زمانی که ریاتسوی آن‌ها ناپدید شد، گوتی ۱۳ نگران شد و تیم دیگری را فرستاد که افراد این تیم به طور سفارشی توسط کاپیتان-فرمانده یاماموتو انتخاب شده بودند.

زمانی که این گروه به محل مورد نظر رسید، آن‌ها هیوری را پیدا کردند و سپس خودشان توسط کنسی و ماشیرو که تبدیل به هالو شده بودند مورد حمله قرار گرفتند. حتی با وجود کار تیمی آن‌ها توسط حملات خشن همتایان سابق خود مغلوب شدند. وقتی هاچی به محل رسید، او با استفاده از کیدو اقدام به محدود کردن ماشیرو و کنسی کرد. هیوری که حالا توسط شینجی نگه داشته شده بود تسلیم فرآیند هالوسازی شد و بدون هشدار به شینجی حمله کرد. سایر افراد توسط یک تاریکی سیاه احاطه شده بودند و قادر به حس کردن یکدیگر نبودند و در آنجا خرد شدند. بعد از این که تاریکی از بین رفت، شینجی تنها کسی بود که هنوز هوشیار بود و در این زمان شاهد کانامه توسن بود که از بانکای خود در برابر آن‌ها استفاده می‌کرد.

شینجی سعی کرد از توسن در مورد خیانت کردنش به کاپیتان خود بپرسد، و این در حالی بود که او و سایری افراد مراحل مختلف هالوسازی را می‌گذراندند. کمی بعد نایب شینجی یعنی آیزن به همراه جین ایچیمارو ظاهر شدند. آیزن توضیح داد که او پشت تمام این اتفاقات بوده و این که او از ابتدا شینجی را تحت کنترل داشته است. او سپس به توسن اجازه داد تا از شر هیوری خلاص شود. شینجی بدون انجام یک مبارزه تسلیم نشد و از این رو با توسن درگیر شد. او در ابتدا به خاطر افزایش در قدرتش دست بالا را در نبرد داشت اما سرانجام تسلیم فرآیند هالوسازی شد. آیزن آماده‌ی حمله کردن به او شد اما در همان زمان کاپیتان لشکر دوازدهم یعنی کیسوکه اوراهارا و کاپیتان کیدو یعنی تسیای تسوکابیشی از راه رسیدند.