هوئکو موندو

هوئکو موندو

Hueco Mundo

هوئکو موندو - بلیچ

پایتخت

لاس نوچس

رهبر

هیچ کس

فرمانروا

تییر هاریبل
سوسوکه آیزن (قبلا)
باراگان لوئیزنبایرن (قبلا)

اولین نمایش

مانگا: چپتر ۲۴۴
انیمه: قسمت ۱

هوئکو موندو (Hueco Mundo) بُعدی است که معمولا هالوها و آرانکارها ساکن آن هستند. این دنیا در بین دنیای انسانی و انجمن روح واقع شده است.

نگاه کلی

این دنیا شامل صحرایی سفید و بی انتها، و شبی یک نواخت است. در هوئکو موندو گام‌های ماه بر عکس دنیای انسانی است. صحرای آن ظاهرا فاقد هر گونه آب است و شامل ساختارهایی سنگی است. اتمسفر اینجا همانند انجمن روح دارای میزان بالایی از ریشی است که به هالوهای کوچک اجازه می‌دهد تا علی‌رغم نبود روح‌های انسانی تغذیه داشته باشند.

حیات در صحراهای این دنیا همانند صحراهای دنیای انسانی بسیار محدود است. هالوها اغلب زیر سطح زمین ساکن هستند تا چیزی آن‌ها را از پناهگاهشان بیرون بکشد. بنا بر اطلاعات شینیگامی‌ها، تمام هالوها صرف نظر از شکل، اندازه، یا قدرتی که دارند در هوئکو موندو ساکن هستند.

هوئکو موندو در میان دنیای انسان و انجمن روح واقع شده است، اگرچه این دنیا به واسطه‌ی یک بُعد مرزی به نام دانگای جدا شده است. این بعد از طریق پیمایش گارگانتا که خلائی بین دنیاها است قابل دسترسی است و هالوها به این وسیله قادر به سفر کردن به بعدهای دیگر هستند.

در هوئکو موندو دولت رسمی وجود ندارد و قوی‌ترین فرد قدرت را در دست می‌گیرد. اگر هیچ سازمان یا رهبر خاصی هم در این مکان وجود نداشته باشد، هوئکو موندو به طور معمول به حیات خود ادامه خواهد داد.

گروه‌های نظامی ساکن هوئکو موندو شامل اسپادا، فراسیون، پریوارون اسپادا، و اسکیاس و هستند. مکان‌های شناخته شده در این دنیا نیز لاس نوچس، جنگل منوس، و خرابه‌های نگال است.