زانپاکوتو

زانپاکوتو

Zanpakutō

زانپاکوتو - بلیچ

کارکرد

سلاح اصلی

ساخته شده توسط

اوئتسو نیمایا

استفاده توسط

شینیگامی، آرانکار، ویسورد

زانپاکوتو (Zanpakutō – معنی: شمشیر بُرنده روح) سلاح اصلی شینیگامی‌ها، آرانکارها، و ویسوردها است. به هنر شینیگامی در به کار گرفتن این شمشیرها زانتوجتسو گفته می‌شود.

نگاه کلی

یک زانپاکوتوی شینیگامی رده-پایین با عنوان آسائوچی شناخته می‌شود، اما زانپاکوتوهای رده-بالا نام‌های خود را دارند. این سلاح‌ها شمشیرهایی منحصر به فرد هستند که از روح صاحبان خود تولید شده‌اند و شکل آن‌ها بسته به صاحب خود متفاوت است.

زانپاکوتوها سلاح‌های شناخته شده شینیگامی‌ها هستند. این شمشیرها قادر به بریدن بدن‌های معنوی هستند و از این رو برای مبارزه با هالوها مورد استفاده قرار می گیرند. هر شینیگامی حامل یک زانپاکوتو است و نام هر زانپاکوتو از نام روح زنده‌ای که به آن قدرت داده گرفته می‌شود.

شکل و قابلیت‌های یک زانپاکوتو بر اساس روح شینیگامی آن‌ها است. زمانی که یک شینیگامی نام زانپاکوتوی خود را یاد بگیرد می‌تواند با آن‌ها ارتباط برقرار کند و قدرتمندتر شود. یک زانپاکوتو با شینیگامی خود متولد می‌شوند و با او می‌میرد.

یک استثنا در مورد زانپاکوتو در قبیله ایسه وجود دارد که تحت عنوان شینکن هاکیوکن شناخته می‌شود. در واقع در این قبیله زانپاکوتو منحصر به فرد حمل‌کننده آن نیست و این شمشیرها نسل به نسل به افراد جدید سپرده می‌شوند.

سلاح اصلی آرانکارها نیز همانند شینیگامی‌ها است با این تقاوت که شمشیر آن‌ها تجسمی از قدرت هالو است.

فرم‌های زانپاکوتو

  • مهر و موم شده
  • شیکای
  • بانکای