نژادها

با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
قبیله الف (Elf Tribe) شبدر سیاه

قبیله الف (Elf Tribe)

قبیله الف (Elf Tribe) یک نژاد باستانی از مردمی است که در منطقه‌ی رها شده‌ی پادشاهی شبدر زندگی می‌کنند. شرح الف‌ها ظاهری شبیه به انسان‌ها دارند اما گوش‌های نوک تیز و موهای سفید رنگ دارند. الف‌ها همگی از قدرت جادویی بی اندازه‌ای برخوردارند. انسان‌ها به خاطر قدرت آن‌ها از الف‌ها ترس داشتند و همچنین در […]

شیطان (Devil) شبدر سیاه

شیطان (Devil)

شیطان‌ها (Devils) یک نژاد جادویی باستانی در مجموعه Black Clover هستند. آن‌ها ساکن دنیای مردگان هستند. شرح به طور کلی شیاطین بزرگ و شبیه به انسان‌ها هستند با تفاوت ظاهری که دارای دندان‌های برجسته، شاخ، دم و بال‌های خفاش-مانند هستند. تاکنون هر شیطانی که دیده شده، دارای دسترسی به اشکال جادویی قدرتمندی و ترسناکی چون […]

دورف (Dwarf) شبدر سیاه

دورف (Dwarf)

دورف‌ها (Dwarfs) نژادی باستانی هستند که در کنار انسان‌ها و الف‌ها زندگی می‌کردند. شرح دورف‌ها از نظر ظاهری شبیه به انسان هستند اما از نظر قد کوتاه قامت هستند. آن‌ها به دلیل داشتن مهارت‌های جادویی ویژه شناخته شده اند.

انسان (Human) شبدر سیاه

انسان (Human)

انسان‌ها (Humans) نژادی غالب در دنیا هستند که قلمروها و سرزمین‌های زیادی را به خود اختصاص داده‌اند. شرح در حالی که انسان‌ها به طور کلی جادوی ضعیف‌تری نسبت به الف‌ها دارند، اما پر جمعیت‌تر هستند، و از نظر فناوری پیشرفته‌تر، و از نظر ظاهر متنوع‌تر هستند. جادوی انسان‌ها نیز بیشتر به جادوهای فنی تمایل دارد. […]