ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مکان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
پادشاهی پیک (Spade Kingdom) .  - شبدر سیاه

پادشاهی پیک (Spade Kingdom)

پادشاهی پیک (Spade Kingdom) کشوری در نزدیکی پادشاهی قلب و پادشاهی الماس است. این کشور در حال حاضر رابطه‌ای متخاصم نسبت به همسایگان خود دارد. شرح پادشاهی پیک در غرب پادشاهی شبدر قرار دارد. این کشور زمستانی و مه‌آلود بزرگ‌ترین مساحت را در میان چهار پادشاهی دارد. به گفته‌ی جولیوس نواکرونو، این کشور در خدمت […]
پادشاهی شبدر (Clover Kingdom) .  - شبدر سیاه

پادشاهی شبدر (Clover Kingdom)

پادشاهی شبدر (Clover Kingdom) کشوری است که با پادشاهی الماس و پادشاهی قلب هم‌مرز است و در نزدیکی پادشاهی پیک است. این کشور خاستگاه امپراتور جادو و انجمن شوالیه‌های جادو است. پادشاهی شبدر در حال حاضر توسط پادشاه آگوستوس کیرا کلور سیزدهم اداره می شود. شرح این پادشاهی در یک منطقه‌ی کوهستانی واقع شده است. […]
پادشاهی قلب (Heart Kingdom) .  - شبدر سیاه

پادشاهی قلب (Heart Kingdom)

پادشاهی قلب یا دل (Heart Kingdom) کشوری هم مرز با پادشاهی شبدر است. این جا خاستگاه اسپریت آب یعنی اوندین است، کسی که یک پیمان را حاکمان این کشور شکل داد. حاکم کنونی این پادشاهی شاهزاده لوروپچیکا است و او وارد یک اتحاد با پادشاهی شبدر شده است تا علیه پادشاهی پیک اقدام کند. شرح […]
پادشاهی الماس (Diamond Kingdom) .  - شبدر سیاه

پادشاهی الماس (Diamond Kingdom)

پادشاهی الماس (Diamond Kingdom) کشوری است که رقیب پادشاهی شبدر دانسته می‌شود. شرح پادشاهی الماس در شمال پادشاهی شبدر واقع شده است. این کشور دارای معادن و بیابان‌های بسیاری است اما از نظر منابع اقتصادی فقیر است، به همین سبب آن‌ها در تلاش هستند تا ارتش خود را تقویت کنند و با حمله به سایر […]
جنگل جادوگران .  - شبدر سیاه

جنگل جادوگران

جنگل جادوگران يا جنگل افسونگران (Witches' Forest) یک کشور کوچک و مستقل از جادوگران است که توسط جادوگر ملکه حکمرانی می‌شود. شرح این جنگل که حامل مانای زیادی است و در منطقه‌ی بی‌طرف و بین مرز پادشاهی شبدر و الماس واقع شده است. این جنگل خاستگاه همه‌ی افسونگران است. کل جمعیت این جنگل متشکل از […]