ویکی شبدر سیاه

صفحات برجسته

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
فهرست آرک‌های داستانی .

فهرست آرک‌های داستانی

داستان مانگا و انیمه شبدر سیاه در قالب چندین آرک یا قوس داستانی روایت می‌شود. تاکنون ۱۱ آرک برای این مجموعه شناخته شده است که از میان آن‌ها آرک تناسخ بخشی زیادی از داستان مجموعه را به خود اختصاص داده است. در این صفحه می‌توانید فهرست آرک‌های شبدر سیاه را مشاهده کنید. آرک ۱ (Arc […]